MDDP doradztwo Business Consulting
Realizacje /

Aktualności

Konferencja Nowoczesne Finanse - 7 czerwca 2018
Kolejna edycja konferencji, podczas której wystąpią nasi eksperci! Więcej

 

Diagnoza braku efektywności środowiska projektowego Diagnoza braku efektywności środowiska projektowego
Spółka multimedialna wchodząca w skład wiodącego międzynarodowego koncernu mediowego

________________
 

|   SYTUACJA   |
  • Koncern uruchomił platformę VOD jako alternatywny kanał dystrybucji produkcji własnych oraz zewnętrznych. Nowy kanał w grupie zaangażował znaczące zasoby, a liczba inicjatyw i projektów do realizacji wymagała stworzenia kompleksowego środowiska zarządzania projektowego. Organizacja wdrożyła Biuro Zarządzania Projektami, jednak w wyniku zmian wewnętrznych doszło do destabilizacji podejścia do wykonywania projektów.
  • Ponadto narastało poczucie odmiennego zrozumienia przez pracowników różnych komórek, jaką rolę Biuro Zarządzania Projektami powinno przyjąć. Nowy kanał był również w fazie bardzo dynamicznego wzrostu, związanym zarówno z tempem rozwoju rynku, jak i celami operacyjnymi i finansowymi postawionymi przez koncern. Zarząd miał świadomość, że jakość środowisko zarządzania projektami jest kluczowa w osiągnięciu zakładanych rezultatów biznesowych.

|   PODEJŚCIE   |
  • Przeprowadziliśmy serię wywiadów z kluczowymi interesariuszami. Aby zrozumieć wymagania środowiska projektowego dla organizacji, musieliśmy poznać zarówno specyfikę biznesu, jak i wymagania stricte projektowe - nie tylko „co jest przedmiotem” merytorycznym projektów, ale w szczególności jakie są ich typy, fazy realizacji, zaangażowane zasoby oraz sposób nadzoru i monitorowania postępów.

Rezultaty:

Rezultaty współpracy z MDDP Business Consulting

Zdiagnozowaliśmy kluczowe problemy i ich przyczyny oraz przedstawiliśmy Zarządowi rekomendacje. W ich wyniku podjęte zostały działania prowadzące do redefinicji roli Biura Zarządzania Projektami oraz typów inicjatyw podlegających zarządzaniu projektowemu.

________________