MDDP doradztwo Business Consulting
Realizacje /

Aktualności

Konferencja Nowoczesne Finanse - 7 czerwca 2018
Kolejna edycja konferencji, podczas której wystąpią nasi eksperci! Więcej

 

Zarządzanie projektem inwentaryzacji środków trwałych w spółce | Realizacje MDDP Business Consulting Zarządzanie projektem inwentaryzacji środków trwałych
Jedna z największych e-platform aukcyjnych w Polsce

________________
 

|   SYTUACJA   |
 • Jedna z największych e-platform aukcyjnych w Polsce zwróciła się do MDDP Business Consulting z propozycją koordynacji procesu inwentaryzacji środków trwałych w obszarach spisowych spółki na terenie Polski. Prace spisowe miały być przeprowadzone przez dwuosobowe wewnętrzne zespoły spisowe, a weryfikacja prac miała zostać przeprowadzona przez wewnętrznego Kontrolera. Zespół MDDP miał sprawować nadzór nad całością procesu inwentaryzacji.

|   PODEJŚCIE   |
 • Proces inwentaryzacji obejmował cztery główne obszary organizacyjne:
  | IT sprzęt komputerowy przyporządkowany do biur,
  | IT sprzęt serwerowy,
  | administracja
  | marketing.
 • Spółka posiada kilka lokalizacji spisowych: Warszawa, Poznań, Wrocław, Kraków, Toruń i inne. MDDP Business Consulting w fazie planowania było odpowiedzialne z ustalenia harmonogramu prac, przeszkolenie członków zespołu spisowego oraz zaprojektowanie elektronicznych arkuszy spisowych.
 • W trakcie realizacji prac przez zespoły spisowe MDDP pełniło funkcję kontrolera zewnętrznego oraz menedżera projektu, do którego w cyklach cotygodniowych raportowali liderzy zespołów spisowych.
 • Następnie zespół MDDP Business Consulting był odpowiedzialny za odebranie wyników prac od zespołów spisowych, wyjaśnienie z nimi zidentyfikowanych różnic oraz opracowanie rozliczenia wyniku spisu, który został przyjęty przez dział księgowy.
 • Zrealizowaliśmy proces zgodnie z harmonogramem prac zatwierdzonym przez Spółę. Po przyjęciu przez Spółkę rozliczenia, przygotowaliśmy syntetyczny raport z projektu zarządzania procesem inwentaryzacji środków trwałych.

Rezultaty:

Rezultaty współpracy z MDDP Business Consulting

Zaprojektowanie elektronicznych arkuszy spisowych, przeszkolenie członków zespołów spisowych
 

Rezultaty współpracy z MDDP Business ConsultingZarządzenie projektem inwentaryzacji, cotygodniowe monitorowanie i raportowanie postępów prac
 

Rezultaty współpracy z MDDP Business ConsultingWyjaśnienie rozbieżności inwentaryzacyjnych, rozliczenie wyniku spisu do ksiąg spółki


Rezultaty współpracy z MDDP Business ConsultingOpracowanie syntetycznego raportu z procesu przeprowadzenia inwentaryzacji oraz zgodności procesu z wewnętrznymi zadami spółki (instrukcja inwentaryzacji) oraz zgodności z dobrymi praktykami inwentaryzacji

________________