MDDP doradztwo Business Consulting
Realizacje /

Aktualności

Konferencja Nowoczesne Finanse - 7 czerwca 2018
Kolejna edycja konferencji, podczas której wystąpią nasi eksperci! Więcej

 

Wsparcie w zakresie relacji inwestorskich – opracowanie prezentacji korporacyjnej Wsparcie w zakresie relacji inwestorskich - prezentacja
Wiodący producent i dystrybutor w branży biotechnologicznej

________________
 

|   SYTUACJA   |
  • Działalność grupy obejmuje również leki generyczne.
  • Nowy zarząd Biotonu rozpoczął tworzenie strategii spółki określającej działania na lata 2009 – 2012.
  • Konsultanci MDDP zostali poproszeni o pomoc w przeniesieniu założeń strategii na formę czytelnej i przekonującej prezentacji.
  • Odbiorcami strategii mieli być zarówno inwestorzy indywidualni i instytucjonalni, jak i zarząd i rynek kapitałowy.

|   PODEJŚCIE   |
  • Podstawowym celem prezentacji było pokazanie nie tylko samych założeń strategii ale przede wszystkim korzyści z niej wynikających oraz udowodnienie jak i dlaczego elementy strategii będą zrealizowane.
  • Dane przekazane przez spółkę zostały uzupełnione informacjami pozyskanymi podczas spotkań z osobami odpowiedzialnymi za poszczególne obszary działalności organizacji.
  • Zaproponowaliśmy także zmianę wyglądu formatu prezentacji firmy, który następnie zostało przegotowany wraz z zewnętrzną agencją marketingową.

Rezultaty:

Rezultaty współpracy z MDDP Business Consulting

W wyniku prac przygotowano wersje prezentacji dla określonych odbiorców: rynku, zarządu, rynku kapitałowego, podkreślające szczególne aspekty strategii istotne dla właśnie tych grup odbiorców.

Rezultaty współpracy z MDDP Business Consulting

Strategia pokazana na prezentacji przygotowanej przez MDDP została oficjalnie zaprezentowana podczas spotkania z mediami i inwestorami, które było transmitowane na żywo przez Internet.

________________