MDDP doradztwo Business Consulting
Realizacje /

Aktualności

Konferencja Nowoczesne Finanse - 7 czerwca 2018
Kolejna edycja konferencji, podczas której wystąpią nasi eksperci! Więcej

 

Wsparcie w zakresie wypracowania i prezentacji strategii spółki Opracowanie prezentacji strategii Spółki
Wiodąca firma z branży informatycznej

________________
 

|   SYTUACJA   |
  • Firma świadczy kompleksowe usługi opracowania i wdrożenia systemów informatycznych
  • Spółka jest notowana na GPW a jej klientami jest m.in. 18 z 20 największych banków w Polsce, większość ministerstw czy ponad 1000 jednostek samorządu terytorialnego
  • Nowy zarząd spółki w 2012 rozpoczął tworzenie nowej, 3-letnią strategii spółki
  • Konsultanci MDDP zostali poproszeni o aktywny udział w doprecyzowaniu i kształtowaniu ostatecznej założeń strategii oraz przygotowanie, na podstawie wypracowanych efektów, prezentacji strategii w graficznej wersji

|   PODEJŚCIE   |
  • Konsultanci MDDP ocenili aktualną pozycję spółki na tle konkurencji oraz określili potencjalne kierunki rozwoju rynku w obszarach będących kluczowymi z punktu widzenia pozycji firmy (bankowość, administracja i użyteczność publiczna)
  • Podczas serii spotkań i warsztatów z Zarządem spółki oraz kluczowymi osobami w organizacji wypracowano ostateczny kształt strategii, wiążąc poszczególne kierunki z silnymi stronami spółki oraz atrakcyjnością rynku
  • Wypracowane efekty i kierunki działania zostały wizualizowane i przeniesione do ostatecznej prezentacji strategii w wersji graficznej

Rezultaty:

Rezultaty współpracy z MDDP Business Consulting

W rezultacie prac powstał dokument „Strategia Firmy na lata 2013-15” oficjalnie zaprezentowany akcjonariuszom spółki, analitykom branżowym oraz rynkowi kapitałowemu

________________