MDDP doradztwo Business Consulting
Realizacje /

Aktualności

Konferencja Nowoczesne Finanse - 7 czerwca 2018
Kolejna edycja konferencji, podczas której wystąpią nasi eksperci! Więcej

 

Wsparcie Programu Wdrożenia Zmian „Progress 2010” Wsparcie programu wdrożenia zmian "Progress 2010"
Grupa logistyczna

________________
 

|   SYTUACJA   |
  • Głównymi problemami Grupy było niedopasowanie poziomu kosztów do skali działalności, nieefektywne wykorzystanie floty, zbyt duże koszty remontowe, przerost zatrudnienia oraz brak integracji pomiędzy spółkami w Grupie
  • W organizacji brakowało umiejętności oraz osób do przeprowadzenia głębokiej restrukturyzacji i wdrożenia zmian

|   PODEJŚCIE   |
  • Konsultanci MDDP Business Consulting opracowali program wdrożenia zmian „Progress 2010”, który składał się z 4 podprojektów: zwiększenia efektywności wykorzystania floty, zmniejszenia kosztów remontów, uproszczenia funkcji zarządczych i administracyjnych oraz centralizacji dostaw paliwa.
  • Każdy podprojekt był prowadzony przez specjalnie wyselekcjonowanych pracowników Grupy oraz przy udziale konsultantów z MDDP Business Consulting.
  • Koordynacja i nadzór nad implementacją zmian był prowadzony przez właścicieli i zarząd Grupy oraz doświadczonych managerów z MDDP.
  • Prace obejmowały opracowanie harmonogramu, zaprojektowanie oraz przeprowadzenie poszczególnych działań operacyjnych oraz zarządzanie zespołem projektowym.

Rezultaty:

Rezultaty współpracy z MDDP Business Consulting

Zlikwidowano nierentowne spółki oraz rozpoczęto pełną konsolidację pozostałych spółek.
 
 
Rezultaty współpracy z MDDP Business Consulting
Przygotowano Grupę do implementacji nowego systemu żeglugi oraz opracowano i wdrożono nowe umowy współpracy z dzierżawcami statków.
 
Rezultaty współpracy z MDDP Business Consulting
Przeprowadzono optymalizację zatrudnienia oraz zlikwidowano niepotrzebne lub dublujące się stanowiska. Wstrzymano niepotrzebne wydatki remontowe i administracyjne.

Rezultaty współpracy z MDDP Business Consulting

Doprowadzono do lepszego wykorzystania majątku firmy oraz rozpoczęto wdrażanie nowej struktury organizacyjnej dla całej Grupy.
 
Rezultaty współpracy z MDDP Business Consulting
Przewidywane oszczędności dla Grupy dzięki efektom Programu „Progress” wyniosą w 2009 roku 4 mln PLN i w 2010 roku 16 mln PLN.

________________