MDDP doradztwo Business Consulting
Realizacje /

Aktualności

Konferencja Nowoczesne Finanse - 7 czerwca 2018
Kolejna edycja konferencji, podczas której wystąpią nasi eksperci! Więcej

 

Wdrożenie kompleksowego systemu do zarządzania zasobami ludzkimi w Grupie Kapitałowej Wdrożenie systemu do zarządzania zasobami ludzkimi
Grupa Kapitałowa - Wiodący producent leków w Polsce i za granicą

________________
 

|   SYTUACJA   |
 • Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi centrali w Polsce, odpowiedzialny obszar HR w całej Grupie Kapitałowej, postanowił wprowadzić kompleksowe rozwiązanie IT, wspierające bieżące zarządzanie, planowanie i raportowanie działań obejmujących blisko 10 tysięcy pracowników zlokalizowanych w na kilku rynkach geograficznych.
 • Wszystkie Spółki Grupy Kapitałowej wykorzystywały własne rozwiązania w zakresie miękkiego i twardego HR, co utrudniało konsolidację danych oraz realizację spójnych procesów biznesowych (rekrutacji, szkoleń i rozwoju, wynagradzania etc.) oraz  budżetowania i kontroli wykonania. Grupa Kapitałowa nie dysponowała jedną, wspólną bazą / hurtowną danych, zawierającą niezbędne informacje umożliwiające wielowymiarową analizę i podejmowanie w pełni uzasadnionych decyzji biznesowych.
 • Ze względu wykorzystywanie tylko podstawowych aplikacji IT, Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi musiał samodzielnie opracowywać dane pozyskiwane z wielu źródeł, co okazywało się szczególnie niewydajne dla celów raportowania niecyklicznego, wynikającego z potrzeb ad hoc zgłaszanych przez Zarząd. Spółka identyfikowała również znaczące braki w śledzeniu i raportowaniu realizacji KPI, wynikające przede wszystkim z niedostępności i niespójności danych.

|   PODEJŚCIE   |
 • Wdrożenie kompleksowego rozwiązania IT wymaga doskonałego zrozumienia organizacji i realizowanych w niej procesów, aby nowy system IT wspierał procesy optymalne, a nie utrwalał stan, który z dużym prawdopodobieństwem nie jest efektywny.
 • Poznanie potrzeb biznesowych w obszarze grupowego HR było zatem konieczne, aby zidentyfikować wymagania dla nowego systemu IT. W tym celu konsultanci MDDP:

  • przeprowadzili serię wywiadów z kluczowymi pracownikami Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi oraz Działu Kontrolingu i Działu Finansowego
  • zmapowali wykorzystywane w Grupie Kapitałowej rozwiązania IT, zarówno wytworzone wewnętrznie, jak i zewnętrzne
  • przeprowadzili analizę zakresu aktualnie przygotowywanych raportów i wykorzystywanych narzędzi
  • zidentyfikowali nieefektywności w zakresie pozyskiwania oraz przepływu danych
  • opracowali wraz ze Spółką potrzeby raportowe HR w Grupie Kapitałowej.
    
 • Bazując na przeprowadzonej diagnozie, Konsultanci MDDP wytypowali potencjalnych dostawców zarówno kompleksowych, jak i dedykowanych dla poszczególnych obszarów HR rozwiązań IT oraz przygotowali założenia dla procesu wdrożenia.


Rezultaty:

Rezultaty współpracy z MDDP Business Consulting

Konsultanci MDDP przygotowali koncepcję dla wdrożenia kompleksowego narzędzia IT dla HR oraz opracowali matrycę wymagań raportowych wraz zestawem blisko 200 KPI operacyjnych we wszystkich obszarach miękkiego i twardego HR, które powinny zostać zaimplementowane w nowym narzędziu IT.

Rezultaty współpracy z MDDP Business Consulting

W kolejnym etapie projektu, MDDP została zaangażowana w proces selekcji i wyboru dostawcy IT.

________________