MDDP doradztwo Business Consulting
Realizacje /

Aktualności

Konferencja Nowoczesne Finanse - 7 czerwca 2018
Kolejna edycja konferencji, podczas której wystąpią nasi eksperci! Więcej

 

Wdrożenie systemów SAP Business One i Horizon oraz in-sourcing funkcji księgowych Wdrożenie systemów SAP Business One oraz Horizon
Jeden z największych prywatnych funduszy inwestycyjnych w Europie

________________
 

|   SYTUACJA   |
  • Firma działa w Polsce od 2005, inwestuje w centra handlowe, obiekty przemysłowe, biurowe i inne obiekty komercyjne.
  • W wyniku dynamicznego rozwoju i znacznego zwiększenia liczby zarządzanych obiektów, Zarząd spółki zaczął odczuwać potrzebę automatyzacji procesu zarządzania nieruchomościami oraz jego ścisłej integracji z procesami księgowymi.
  • Podjęto decyzję o wdrożeniu systemów Horizon do zarządzania nieruchomościami i system SAP Business One jako system finansowo-księgowy. Jednocześnie postanowiono o przejęciu przez spółkę funkcji księgowych, które dotychczas były prowadzone przez zewnętrzne firmy.

|   PODEJŚCIE   |
  • MDDP Business Consulting pełniąc rolę Project Managera koordynowało prace związane z negocjacjami i ustaleniem warunków umownych z dostawcami oprogramowania. Nasi konsultanci przygotowali plan przejęcia funkcji księgowych oraz ich integracji z procesem zarządzania nieruchomościami przy wdrożeniu systemów SAP Business One i Horizon. Koordynowaliśmy też wszystkie prace spółki i dostawców oprogramowania w celu terminowej i prawidłowej realizacji ustalonych celów.
  • Przygotowaliśmy jednolity Zakładowy Plan Kont dla spółek z grupy pozwalający na zgodność z grupowymi zasadami sprawozdawczości oraz UoR. Przygotowaliśmy rozwiązania w zakresie księgowości i rachunkowości niezbędne przy przejmowaniu i projektowaniu procesów księgowych oraz implementacji nowych systemów.
  • Przygotowaliśmy zbiór danych do migracji oraz parametryzacji dla obu systemów, a także scenariusze testowe pozwalające ocenić prawidłowość procesu migracji danych.

Rezultaty:

Rezultaty współpracy z MDDP Business Consulting

Spółka przejęła w pełni funkcje księgowe przy wykorzystaniu systemu SAP BO. Pozwoliło to kierownictwu na bieżące przygotowywanie raportów zarządczych oraz szybkie raportowanie wg wymogów sprawozdawczości grupowej oraz UoR.
 

Rezultaty współpracy z MDDP Business Consulting

Zarządzanie nieruchomościami zostało w pełni zautomatyzowane i zintegrowane z procesami księgowymi, co znacznie zredukowało ilość niezbędnych kontroli manualnych oraz liczbę pojawiających się błędów. Kierownictwo uzyskało możliwość szybkiego wglądu w status zarządzanych inwestycji a także szybkiej identyfikacji kwestii wymagających dalszego przeanalizowania i/lub rozwiązania.

________________