MDDP doradztwo Business Consulting
Realizacje /

Aktualności

Konferencja Nowoczesne Finanse - 7 czerwca 2018
Kolejna edycja konferencji, podczas której wystąpią nasi eksperci! Więcej

Opracowanie koncepcji zakupów, zidentyfikowanie potencjału redukcji kosztów, opracowanie modelu procesów zakupowych.


"Z firmą MDDP Business Consulting (MDDP BC) współpracowaliśmy w ramach projektu opracowania koncepcji funkcjonowania zakupów w TVN oraz zidentyfikowania potencjału redukcji kosztów. MDDP BC pomogło nam przeanalizować kategorie zakupowe m. in. pod kątem struktury dostawców oraz sposobu i procesu dokonywania zakupów.

Kolejnym etapem prac było opracowanie modelowego przebiegu procesów zakupowych oraz ich wymaganego wsparcia przez system informatyczny, opracowanie założeń struktury organizacyjnej działu zakupów oraz weryfikacja procedury zakupowej z uwzględnieniem zasad kategoryzacji, oceny i wyboru dostawców. MDDP BC opracowało także propozycje strategii zakupowych dla wybranych kategorii zakupowych oraz wstępnie oszacowało potencjał oszczędności. Oszczędności poszukiwano zarówno na płaszczyźnie współpracy z dostawcami jak również efektywności wewnątrz organizacji.

We współpracy z MDDP szczególnie cenię sobie profesjonalizm w sposobie świadczenia usług, otwartą i bezpośrednią komunikację oraz ich zaangażowanie w dostarczenie jak najlepszego produktu prac. Jestem zadowolony z dotychczasowej współpracy oraz osiągniętych efektów."

- Piotr Kocik
Dyrektor Działu Zakupów, Zarządzania Ryzykiem i Administracji