MDDP doradztwo Business Consulting
Realizacje /

Aktualności

Konferencja Nowoczesne Finanse - 7 czerwca 2018
Kolejna edycja konferencji, podczas której wystąpią nasi eksperci! Więcej

 

Opracowanie koncepcji transformacji zespołu przedstawicieli medycznych dla globalnej firmy farmaceutycznej | Realizacje MDDP Business Consulting Opracowanie transformacji zespołu przedstawicieli firmy
Jedna z globalnych firm rynku farmaceutycznego

________________
 

|   SYTUACJA   |
 • Po objęciu zespołu przedstawicieli medycznych jednej z linii biznesowych globalnej firmy farmaceutycznej, nowy Sales Manager zwrócił się do MDDP BC o wsparcie przy opracowaniu założeń strategii transformacji zespołu od modelu tradycyjnego do modelu opartego o nowoczesne narzędzia multichannel marketing

 • Celem zmiany modelu funkcjonowania zespołu było zwiększenie dotarcia do lekarzy i farmaceutów, jak również zwiększenie efektywności pracy zespołu.


|   PODEJŚCIE   |
 • Projekt podzielono na dwa równoległe, uzupełniające się obszary – strumień koncepcyjny i narzędziowy
 • W ramach prac koncepcyjnych opracowano:
  • Założenia strategii poszerzenia dotarcia do klientów przy uwzględnieniu rekompensaty zmniejszonej liczby kontaktów osobistych (F2F) wdrożeniem kontaktu zdalnego (MCC) przy stałej liczbie zatrudnionych przedstawicieli medycznych
  • Harmonogram transformacji roli przedstawiciela oraz kamienie milowe planowanej zmiany
  • Założenia contentowej strategii komunikacji z klientem (zarzadzanie treścią)
 • W toku prac narzędziowych wypracowano i wdrożono dedykowane narzędzia informatyczne:
  • Dashbord managerski – narzędzie prezentujące w syntetycznej formie dane sprzedażowe z wielu systemów i zewnętrznych źródeł danych w wybranych przekrojach, pozwalające sprawniej ocenić sytuację w zespole sprzedażowym pod kątem realizacji celów sprzedażowych i ilościowych oraz podejmować decyzje managerskie
  • MyScore – narzędzie umożliwiające analizę wyników terytorium i realizacji celów przez przedstawiciela
  • BiznesPlan – narzędzie dla przedstawiciela umożliwiające tworzenie list targetowych i zaplanowanie aktywności promocyjnych u klientów we własnym portfelu produktowym oraz narzędzie konsolidujące umożliwiające analizę managerską

Rezultaty:

Rezultaty współpracy z MDDP Business ConsultingOpracowanie koncepcji transformacji zespołu sprzedażowego wraz z listą inicjatyw strategicznych (projektów) wymaganych do wdrożenia w celu przeprowadzenia planowanej zmiany
 

Rezultaty współpracy z MDDP Business ConsultingWdrożenie narzędzi IT wspierających operacyjnie przedstawicieli i dających lepszą informację managerską, w tym zawierające wskaźniki KPI w sprzedaży
 

________________