MDDP doradztwo Business Consulting
Realizacje /

Aktualności

Konferencja Nowoczesne Finanse - 7 czerwca 2018
Kolejna edycja konferencji, podczas której wystąpią nasi eksperci! Więcej

 

Strategia restrukturyzacji skupu surowca Strategia restrukturyzacji skupu surowca
Wiodąca firma działająca w branży zielarskiej

________________
 

|   SYTUACJA   |
  • Firma z ponad 60-letnią tradycją zielarską, jest liderem na rynku produktów zielarskich i rynku syropów spożywczych.
  • Zarząd Firmy zwrócił się do MDDP w kwestii wykonania diagnozy i przedstawienia rekomendacji o charakterze strategicznym odnośnie potencjału podniesienia efektywności kosztowej Pionu Skupu Surowca.
  • Zarząd oczekiwał, iż Zespół Projektowy przedstawi inicjatywy przynoszące redukcję kosztów operacyjnych Pionu Skupu przedstawionych w Budżecie.

|   PODEJŚCIE   |
  • Konsultanci wykonali analizy inicjatyw podniesienia efektywności, które można przeprowadzić relatywnie szybko (Quick Wins). W ramach tego projektu konsultanci sprecyzowali działania i przedstawili obliczenia oszczędności dla rekomendowanych inicjatyw.
  • Konsultanci przeanalizowali kierunki działań o charakterze strategicznym (np. outsourcing, czy też likwidacje niektórych Oddziałów, a co za tym idzie zakup surowców niestrategicznych na zewnątrz). Szczegółowo przeanalizowano ryzyka oraz sposoby zarządzania dla analizowanych działań jak również wpływ tych działań na poziom kosztów.

Rezultaty:

Rezultaty współpracy z MDDP Business Consulting

Projekt reorganizacji skupu doprowadził do stworzenia nowej struktury organizacyjnej spółki opartej na dwóch głównych oddziałach skupowych. Wynikiem rekomendowanych rozwiązań było:
  • Zlikwidowanie mniejszych oddziałów skupowych i zmiany w strukturze organizacyjnej spółki. Istniejące oddziały pokrywają zapotrzebowanie spółki na surowce strategiczne.
  • Osiągnięcie redukcji kosztów przewyższające początkowe plany Zarządu.

________________