MDDP doradztwo Business Consulting
Realizacje /

Aktualności

Konferencja Nowoczesne Finanse - 7 czerwca 2018
Kolejna edycja konferencji, podczas której wystąpią nasi eksperci! Więcej

 

Opracowanie strategii pozyskania zgód na zdalny kontakt marketingowy dla jednej z największych firm farmaceutycznych na świecie | Realizacje MDDP Business Consulting Strategia pozyskiwania zgody na kontakt marketingowy
Jedna z największych firm farmaceutycznych na świecie

________________
 

|   SYTUACJA   |
  • Postępująca cyfryzacja i rozwój innowacyjnych kanałów komunikacji zdalnej (multichannel communication „MCC”) są widocznym globalnym  trendem wśród firm farmaceutycznych, obecnym także na rynku polskim. W związku z tym, u naszego Klienta, jednej z największych firm farmaceutycznych na świecie, zrodziła się konieczność ustrukturyzowania działań zmierzających do wdrożenia narzędzi MCC, a w konsekwencji do zapewnienia zgód na zdalny kontakt marketingowy od klientów i spełnienia oczekiwań korporacyjnych w tym zakresie.

|   PODEJŚCIE   |
  • W toku prac zidentyfikowaliśmy główne obszary kontaktu z klientami od których planowano pozyskać zgodny na kontakt zdalny (kontakt bezpośredni poprzez przedstawicieli terenowych, kontakt zdalny poprzez e-przedstawicieli, kontakt w ramach konferencji zewnętrznych oraz pozostałych działań na portalach internetowych klienta). Te obszary stały się centrami odpowiedzialności za pozyskiwanie nowych zgód. Proces ich pozyskania został opracowany w zgodności do obowiązujących przepisów prawa polskiego oraz w zgodności do procedur korporacyjnych klienta (nierzadko bardziej restrykcyjnych niż wymogi legislacyjne)
  • Następnie przeanalizowaliśmy dotychczasową efektywność zbierania zgód w każdym z obszarów, biorąc pod uwagę wykorzystywane narzędzia oraz podejmowane historycznie inicjatywy w zakresie ich pozyskania
  • Dla każdego obszaru, biorąc pod uwagę strategiczne założenia rozszerzania bazy klientów oraz cele związane ze strukturą portfela klientów jak również częstotliwością i rodzajem kontaktów, ustrukturyzowaliśmy założenia co do możliwości pozyskania nowych zgód i w rezultacie opracowaliśmy operacyjnych plan ich pozyskania. Cele zostały przygotowane dla każdego z obszarów w horyzoncie 3-letnim.
  • W planie operacyjnym uwzględniono ryzyka wynikające z malejącej efektywności pozyskiwania zgód (wysycenie bazy klientów) oraz zagrożenie wynikające z działań konkurencji. Jednocześnie wyznaczono nowe inicjatywy mające na celu poprawę efektywności zbierania zgód w poszczególnych obszarach.
  • Dodatkowo zaprojektowaliśmy system monitorowania efektywności pozyskiwania zgód w poszczególnych obszarach oraz system raportowania wyników do kierownika i sponsora projektu.

Rezultaty:

Rezultaty współpracy z MDDP Business Consulting

Ustalono cele dla liczby pozyskanych zgód dla poszczególnych obszarów odpowiedzialności i segmentów klientów w horyzoncie 3-letnim
 

Rezultaty współpracy z MDDP Business ConsultingWprowadzono proces cyklicznego monitorowania postępu w zbieraniu zgód
 

Rezultaty współpracy z MDDP Business ConsultingZakomunikowano postawione cele do struktur regionalnych
 

Rezultaty współpracy z MDDP Business ConsultingZaprojektowano narzędzia do monitorowania efektywności realizacji planu operacyjnego pozyskiwania zgód na kontakt zdalny z klientami
 

________________