MDDP doradztwo Business Consulting
Realizacje /

Aktualności

Konferencja Nowoczesne Finanse - 7 czerwca 2018
Kolejna edycja konferencji, podczas której wystąpią nasi eksperci! Więcej

 

Przygotowanie analizy strategicznej rynku farmaceutycznego w Polsce na potrzeby wypracowania 5 letniej strategii rozwoju Przygotowanie analizy strategicznej rynku
Międzynarodowy koncern farmaceutyczny

________________
 

|   SYTUACJA   |
  • Międzynarodowy koncern farmaceutyczny, również w Polsce zajmujący wiodącą pozycję w branży. Firma utrzymuje silną pozycję rynkową oferując innowacyjne leki w wielu obszarach terapeutycznych, między innymi: kardiologii, neurologii, psychiatrii, diabetologii, reumatologii, okulistyce, endokrynologii, seksuologii, urologii, onkologii i chorobach zakaźnych.
  • W ramach przygotowywania 5-letniej strategii rozwoju w Polsce konsultanci MDDP zostali poproszeni o przygotowanie analizy strategicznej mającej posłużyć jako drogowskaz wskazujący potencjalne obszary wzrostu, atrakcyjne grupy klientów oraz segmenty rynku.

|   PODEJŚCIE   |
  • MDDP zdecydowało się podzielić analizę na trzy główne części: analizę otoczenia biznesowego, analizę rynku farmaceutycznego oraz wewnętrzne możliwości firmy.
  • W ramach pierwszej części wyszczególniono syntetyczne obszary, w skład których wchodził analizy makroekonomiczne, demograficzne oraz epidemiologiczne. Ponadto, przeanalizowano trendy polityczne, legislacyjne i technologiczne dotyczące branży.
  • W ramach części drugiej nasi konsultanci, posługując się danymi dostarczanymi przez IMS przeanalizowali strukturę rynku w rozbiciu na grupy terapeutyczne, produkty farmaceutyczne oraz poziom refundacji.
  • W trzeciej części zespół skupił się na analizie kompetencji firmy oraz dopasowaniu aktualnego portfela produktów do zidentyfikowanych trendów rynkowych.

Rezultaty:

Rezultaty współpracy z MDDP Business Consulting

W ramach realizacji projektu przygotowano analizę opisującą obecny kształt rynku oraz naszkicowane potencjalne scenariusze. Określono jednocześnie, jakie wewnętrzne kompetencje firma będzie musiała rozwinąć w przypadku każdego ze scenariuszy, oraz o jakie produkty powinien zostać poszerzony portfel.
 

Rezultaty współpracy z MDDP Business Consulting

Produkt prac został przygotowany w języku angielskim i zaprezentowany Zarządowi oraz centralnemu zespołowi ds. strategii.

________________