MDDP doradztwo Business Consulting
Realizacje /

Aktualności

Konferencja Nowoczesne Finanse - 7 czerwca 2018
Kolejna edycja konferencji, podczas której wystąpią nasi eksperci! Więcej
Projektowanie procesów biznesowych w organizacji Projektowanie procesów biznesowych w organizacji
Jedna z wiodących na rynku platform e-commerce

________________
 

|   SYTUACJA   |
  • Firma jest wiodącą na rynku platformą e-commerce w Polsce. Decyzją strategiczną zarządu firmy było uruchomienie sprzedaży w kanale Retail w branży e-commerce. Uruchomienie sprzedaży w nowym kanale wymagało zaprojektowania procesów biznesowych oraz:
przeprowadzenia zmian organizacyjnych w firmie;
określenie najbardziej optymalnych ścieżek realizacji działań sprzedażowych;
zapewnienie efektywnego zarządzanie zasobami ludzkimi;
zapewnienie wsparcia IT dla procesów biznesowych realizowanych w kanale Retail

|   PODEJŚCIE   |
  • Zamodelowaliśmy architekturę procesów biznesowych realizowanych w obszarze Retail. Procesy biznesowe zostały zindeksowane i pogrupowane zgodnie ze specyfiką realizowanych działań biznesowych.
  • W celu określenia sekwencji działań oraz odpowiedzialności za wykonanie poszczególnych zadań, opracowaliśmy mapy i opisy dla każdego zidentyfikowanego procesu biznesowego. Opis zawierał informację o sposobie realizacji kroku w procesie, wykonawcy kroku, a także wykorzystywanych dokumentach i systemach IT.
  • W trakcie mapowania procesów zwracaliśmy uwagę na nieefektywności w obszarze biznesowym oraz braki w zakresie wsparcia procesów przez systemy IT. W rezultacie opisaliśmy obszary do optymalizacji oraz opracowaliśmy listę działań naprawczych w obszarze efektywniejszej automatyzacji procesów biznesowych.
  • Opisaliśmy ryzyka biznesowe w obszarze Retail, a następnie zdefiniowaliśmy punkty kontrolne mające na celu mitygację / minimalizację zidentyfikowanych ryzyk. W celu lepszego zarządzania kontrolą procesu, dla każdego punktu kontrolnego przypisaliśmy osoby odpowiedzialne, określiliśmy formę i częstotliwość realizacji kontroli.
  • Ostatecznie, aby zapewnić efektywną realizację opisanych procesów, opracowaliśmy procedury i instrukcje. Dokumenty określają zakres odpowiedzialności dla poszczególnych komórek organizacyjnych uczestniczących w realizacji działań procesowych.
  • Prace projektowe były realizowane w formie warsztatowej we współpracy z liderami biznesowymi i uczestnikami omawianych obszarów i procesów biznesowych.

Rezultaty:

Rezultaty współpracy z MDDP Business Consulting

Zmapowane i zoptymalizowane procesy biznesowe pozwoliły na efektywne zarządzania działalnością sprzedażową, zmniejszyły czasochłonność i pracochłonność realizowanych prac w obszarze Retail.

Rezultaty współpracy z MDDP Business Consulting
Dodatkowo konsultanci MDDP przygotowali analizę porównawczą struktur organizacyjnych wybranych funkcji z wybranymi polskimi spółkami z branży paliwowej, energetycznej i wydobywczej, jak również z dwoma międzynarodowymi koncernami paliwowymi.
 
Rezultaty współpracy z MDDP Business ConsultingOpracowane Instrukcje i procedury pozwoliły na unormowanie i wystandaryzowanie działań pracowników, a także usprawniły proces wdrażania nowych pracowników do realizacji zadań w obszarze Retail.
 
Rezultaty współpracy z MDDP Business ConsultingPrzygotowana Risk Control-Matrix usprawniła działania w obszarze zarządzania ryzykiem biznesowym, co pozwoliło na skuteczniejsze planowanie działań mających na celu rozbudowę kanału Retail w obszarze sprzedaży e-commerce.
 

________________