MDDP doradztwo Business Consulting
Realizacje /

Aktualności

Konferencja Nowoczesne Finanse - 7 czerwca 2018
Kolejna edycja konferencji, podczas której wystąpią nasi eksperci! Więcej

 

Program strategicznej poprawy efektywności Program strategicznej poprawy efektywności
Jeden z liderów na rynku dystrybutorów artykułów medycznych

________________
 

|   SYTUACJA   |
  • Firma sprzedaje produkty we własnej sieci 60 punktów sprzedaży, w kanale hurtowym, jest także producentem i bezpośrednim dystrybutorem artykułów ortopedycznych.
  • Po bardzo intensywnym, wieloletnim okresie wzrostu firma napotkała problemy wynikające z coraz większej skali działalności jak i bardzo agresywnego działania konkurencji skutkujące pierwszym w historii spadkiem rocznych przychodów.
  • Zarząd firmy zaprosił konsultantów z MDDP do pomocy w opracowaniu programy poprawy przywracającego firmę na ścieżkę wzrostu.

|   PODEJŚCIE   |
  • Projekt obejmował 3 główne etapy: analizę, opracowanie programu poprawy efektywności oraz zaprojektowanie krótkoterminowej strategii firmy.
  • W pierwszym etapie przeprowadzono wywiady z kluczowymi pracownikami oraz dokonano analizy szeregu danych we wszystkich obszarach dzielności spółki tj. sprzedaży, marketingu, rozwoju rynku, logistyce, zakupach i HR.
  • Uwzględniono także podejście do zarządzania organizacją oraz wynikające ze struktury spółki nieefektowności w przepływie informacji, danych i wykorzystaniu zasobów.
  • Po pierwszym etapie określono 6 głównych obszarów poprawy efektywności, dla których zidentyfikowano szereg punktów wymagających poprawy, dla których zaproponowano konkretne rozwiązania.
  • Wyniki praz wraz z harmonogramem i podejściem do wdrożenia stały się podstawą do opracowania strategii firmy na lata 2010-2012.

Rezultaty:

Rezultaty współpracy z MDDP Business Consulting

Wyniki prac oraz zaproponowana strategia zostały w pełni zaakceptowane przez zarząd.
 

Rezultaty współpracy z MDDP Business Consulting

Zaprezentowana strategia firmy na 2012 zakładała, po wdrożeniu inicjatyw, m.in. prawie 70% wzrost przychodów i zwiększenie sieci sprzedaży do 80 punktów.
 

________________