MDDP doradztwo Business Consulting
Realizacje /

Aktualności

Konferencja Nowoczesne Finanse - 7 czerwca 2018
Kolejna edycja konferencji, podczas której wystąpią nasi eksperci! Więcej

Wsparcie w pracach związanych z wykorzystaniem kanału dystrybucji Direct-to-Pharmacy oraz budowie strategii produktowych.


#1 "Pfizer Polska jest polskim oddziałem Pfizer inc., największej na świecie firmy farmaceutycznej i prywatnej organizacji działającej w branży badań biomedycznych. Firma Pfizer jest obecna w ponad 150 krajach na całym świecie a w portfelu oferowanych przez nią leków znajdują się innowacyjne leki w wielu obszarach terapeutycznych, między innymi: kardiologii, neurologii, psychiatrii, diabetologii, reumatologii, okulistyce, endokrynologii, seksuologii, urologii, onkologii i chorobach zakaźnych.

MDDP Business Consulting w latach 2011-2012 wspierało nas w pracach związanych z wykorzystaniem kanału dystrybucji Direct-to-Pharmacy oraz przy budowie strategii produktowych.

Realizowane prace obejmowały w szczególności:

  • Wypracowanie strategii rozwoju kanału dystrybucji Direct-to-Pharmacy przy uwzględnieniu jego kluczowej roli przy wspieraniu realizacji strategii poszczególnych produktów,
  • Wsparcie przy wypracowaniu i wdrożeniu strategii wybranych produktów,
  • Przygotowanie kanału DTP do wymogów nowej ustawy refundacyjnej,
  • Realizację funkcji interim Pharmacy Trade Managera, którego głównym zadaniem było zapewnienie dynamicznego rozwoju kanału DTP, zarządzanie cenami i ofertą handlową, zarządzanie zmianą w obszarze funkcji handlowych i marketingu a także zbudowanie systemu raportowania pozwalającego na bieżącą analizę efektywności podejmowanych działań handlowo-marketingowych.

Mając na względzie dotychczasową współprace, z przekonaniem polecam MDDP Business Consulting jako profesjonalnego i godnego zaufania partnera biznesowego. "

- Rafał Tarłowski
Primary Care Business Unit Director

 


#2 "Pfizer Polska jest polskim oddziałem Pfizer lnc., największej na świecie firmy farmaceutycznej i prywatnej organizacji działającej w branży badan biomedycznych. Firma Pfizer jest obecna w ponad 150 krajach na całym świecie, a w portfelu oferowanych przez nią leków znajdują się innowacyjne leki w wielu obszarach terapeutycznych.

MDDP Business Consulting w latach 2011-2012 wspierało nas w pracach związanych z budową i rozwojem kanału dystrybucji Direct-to-Pharmacy. Chociaż nie byłam bezpośrednim zleceniodawcą tych prac, to jako Brand Manager od prowadzącego projekt, Krystiana Barłożewskiego, otrzymałam znaczące wsparcie w następujących obszarach:

  • Dobór i zdefiniowanie instrumentów marketingu-mix pozwalające na realizację wypracowanych strategii produktowych w tym zarządzanie ceną i ofertą handlową, zarządzania dystrybucją i dostępnością produktów, promocja do farmaceutów,
  • Budowa narzędzi analitycznych i raportowych pozwalających na zbudowanie business case a następnie monitorowanie efektywności prowadzonych działań marketingowo-handlowych,
  • Wsparcie przy wdrożeniu strategii produktowych w tym przeniesienie założeń strategicznych na konkretne działania marketingowo-handlowe, budowa relacji w trójkącie zależności miedzy lekarzami-farmaceutami-pacjentami oraz przygotowanie materiałów szkoleniowych i przeprowadzenie szkoleń pracowników zespołu sprzedażowego (kierownicy terytoriów oraz przedstawiciele apteczni).

 

Mając na względzie dotychczasową współpracę, z przekonaniem polecam MDDP Business Consulting jako profesjonalnego i godnego zaufania partnera biznesowego. "

- Agnieszka Krzowska
Brand Manager

 

 

#3 "Pfizer Polska jest polskim oddziałem Pfizer Inc., największej na świecie firmy farmaceutycznej i prywatnej organizacji działającej w branży badań biomedycznych. Firma Pfizer jest obecna w ponad 150 krajach na całym świecie, a w portfelu oferowanych przez nią leków znajdują się innowacyjne leki w wielu obszarach terapeutycznych.

MDDP Business Consulting w latach 2011-2012 wspierało nas w pracach związanych z budową i rozwojem kanału dystrybucji Direct-to-Pharmacy. Chociaż nie byłam bezpośrednim zleceniodawcą tych prac, to jako Brand Manager od prowadzącego projekt, Krystiana Barłożewskiego, otrzymałam znaczące wsparcie w następujących obszarach:

  • Dobór i zdefiniowanie instrumentów marketingu-mix pozwalające na realizację wypracowanych strategii produktowych w tym zarządzanie ceną i ofertą handlową, zarządzania dystrybucją i dostępnością produktów, promocja do farmaceutów,
  • Budowa narzędzi analitycznych i raportowych pozwalających na zbudowanie business case a następnie monitorowanie efektywności prowadzonych działań marketingowo-handlowych,
  • Wsparcie przy wdrożeniu strategii produktowych w tym przeniesienie założeń strategicznych na konkretne działania marketingowo-handlowe, budowa relacji w trójkącie zależności między lekarzami-farmaceutami-pacjentami oraz przygotowanie materiałów szkoleniowych i przeprowadzenie szkoleń pracowników zespołu sprzedażowego (kierownicy terytoriów oraz przedstawiciele apteczni).

Mając na względzie dotychczasową współpracę, z przekonaniem polecam MDDP Business Consulting jako profesjonalnego i godnego zaufania partnera biznesowego."
 

- Katarzyna Cyborowska
Brand Manager