MDDP doradztwo Business Consulting
Realizacje /

Aktualności

Konferencja Nowoczesne Finanse - 7 czerwca 2018
Kolejna edycja konferencji, podczas której wystąpią nasi eksperci! Więcej

 

Optymalizacja procesów zakupowych Optymalizacja procesów zakupowych
Wiodący prywatny nadawca telewizyjny w Polsce

________________
 

|   SYTUACJA   |
  • Grupa jest wiodącym prywatnym nadawcą telewizyjnym w Polsce.
  • Dynamiczny rozwój spółek w Grupie powoduje, że wiele aktywności jest wykonywanych równolegle przez różne działy/spółki i pomimo dużej skali działania nie uzyskuje się pożądanego efektu synergii
  • Dyrektor Działu Zakupów intuicyjnie wyczuwa, że istnieje duży potencjał redukcji kosztów poprzez bardziej efektywne zarządzanie procesem zakupów w całej Grupie.
  • W Grupie brak jest efektywnych i wydajnych procesów kontroli kosztów.

 

|   PODEJŚCIE   |
  • MDDP Business Consulting przeprowadziło diagnozę organizacyjną procesu zakupów poprzez opracowanie kategoryzacji wydatków, analizę kosztów OPEX na podstawie danych księgowych, rozpoznanie posiadanych możliwości systemowych, które mogą usprawnić proces zakupów, identyfikację obszarów o dużym potencjale uzyskania oszczędności, przegląd posiadanych przez Grupę kontraktów z dostawcami oraz rozpoznanie możliwości zintegrowania transakcji kosztowych z systemem zarządzania poprzez budżet.
  • Nasi konsultanci opracowali przebieg istniejących głównych procesów zakupowych oraz przygotowali propozycję ich optymalizacji poprzez wskazanie tzw. wąskich gardeł, aktywności redundantnych oraz nie przynoszących wartości dodanej.
  • Przygotowaliśmy koncepcję funkcjonowania budowanego Działu Zakupów oraz szczegółowy plan wdrożenia wypracowanych rozwiązań dla dwóch wybranych kategorii wydatków.

Rezultaty:

Rezultaty współpracy z MDDP Business Consulting

Na podstawie przygotowanych przez nas koncepcji optymalizacji procesu zakupowego oraz tzw. Business Case, Dyrektor Działu Zakupów przekonał Zarząd Grupy do konieczności wdrożenia wypracowanych przez nas rozwiązań.
 
Rezultaty współpracy z MDDP Business Consulting
Wdrożenie przygotowanego planu dla wybranych dwóch kategorii zakupowych szybko przyniosło znaczące oszczędności finansowe dla Grupy.
 
 
Rezultaty współpracy z MDDP Business Consulting
Zostaliśmy poproszeni o kontynuowanie współpracy w zakresie wypracowania szczegółowych metod i narzędzi dla optymalizacji kolejnych obszarów i bieżących konsultacji wdrażanych rozwiązań.

________________