MDDP doradztwo Business Consulting
Realizacje /

Aktualności

Konferencja Nowoczesne Finanse - 7 czerwca 2018
Kolejna edycja konferencji, podczas której wystąpią nasi eksperci! Więcej

 

Optymalizacja procesów biznesowych w firmie odzieżowej Analiza i optymalizacja procesów biznesowych w firmie
Bardzo dynamicznie rozwijająca się firma w z branży odzieżowej

________________
 

|   SYTUACJA   |
  • Spółka z branży odzieżowej odnotowuje na polskim i międzynarodowych rynkach coraz większe sukcesy. Wiąże się z tym dynamiczny wzrost sprzedaży a co za tym idzie wzrost zatrudnienia oraz kompleksowość realizowanych procesów biznesowych. Spółka zdaje sobie sprawę, że dostarczanie klientom najwyższej jakości produktów możliwe jest tylko i wyłącznie pod warunkiem, że wszystkie procesy operacyjne będą funkcjonowały zgodnie z najlepszymi praktykami i na najwyższym możliwym poziomie. Spółka przymierza się też do wdrożenia systemu klasy ERP. Nie chce jednak w nowym systemie zaszyć obecnych niedoskonałości procesowych. Celem zarządu jest zidentyfikowanie (nazwanie) wszystkich procesów realizowanych w firmie, identyfikacja tych które mają największy potencjał zwiększenia efektywności (lub też są strategiczne z punktu widzenia realizowanej działalności) a następnie ich usprawnienie.

 

|   PODEJŚCIE   |
  • Konsultanci MDDP w pierwszej fazie projektu przeprowadzili szereg wywiadów z kluczowymi menedżerami w celu zidentyfikowania realizowanych w firmie procesów oraz najważniejszych ich nieefektywności. Na tej podstawie zarząd firmy wybrał 25 procesów, które stały się przedmiotem optymalizacji. Były to procesy sprzedażowe, logistyczne, związane z projektowaniem kolekcji, zakupowe, planistyczne i inne.
  • Powołaliśmy kilka zespołów procesowych, które zgodnie z wypracowaną przez nas metodologią FlexiProcess  zajęły się mapowaniem i zrozumieniem obecnego przebiegu procesów oraz ich opisaniem ze szczególną uwagą zwróconą na identyfikowanie występujących nieefektywności.
  • W kolejnym etapie projektu zespoły zajęły się optymalizacją procesów oraz określaniem działań / projektów które należy zrealizować aby przejść z obecnego do docelowego przebiegu procesów.

Rezultaty:

Rezultaty współpracy z MDDP Business Consulting

Efektem projektu było wnikliwe zrozumienie (zmapowanie i opisanie) obecnych przebiegów procesów a następnie określenie ich stanu docelowego po optymalizacji (stan TO BE). W wyniku prac związanych z optymalizacją procesów określono kilkadziesiąt działań / projektów, które zarząd zatwierdził do wdrożenia tak aby osiągnąć docelowy przebieg optymalizowanych procesów. Szereg inicjatyw miało charakter usprawnień technologicznych. Zespół informatyków FlexiSolutions powiązany z MDDP Business Consulting projektuje kolejne dedykowane systemy informatyczne, które pozwalają naszemu klientowi efektywniej realizować jego procesy biznesowe.

________________