MDDP doradztwo Business Consulting
Realizacje /

Aktualności

Konferencja Nowoczesne Finanse - 7 czerwca 2018
Kolejna edycja konferencji, podczas której wystąpią nasi eksperci! Więcej
Optymalizacja modelu zakupów niehandlowych Optymalizacja modelu zakupów niehandlowych
Jedna z wiodących na rynku platform e-commerce

________________
 

|   SYTUACJA   |

Firma jest wiodącą na rynku platformą e-commerce w Polsce. Ze względu na dużą dynamikę zmian w działalności biznesowej i operacyjnej zwiększyło się ryzyko nadużyć i nieoptymalnych decyzji w obszarze zakupów. Dyrektor Finansowy podjął decyzję o konieczności:

  • analizy efektywności zakupów w Dziale IT, Marketingu, Administracji, Logistyki, Szkoleń oraz zakupów usług doradczych (w szczególności obszaru planowania i wyboru dostawcy)
  • identyfikacji nieefektywności oraz potencjalnych obszarów do usprawnień
  • mitygacji zidentyfikowanych ryzyk biznesowych

|   PODEJŚCIE   |
  • Przeprowadziliśmy audyt największych wartościowo transakcji zakupowych w poszczególnych obszarach operacyjnych/ biznesowych firmy
  • Określiliśmy usprawniony model zakupowy obejmujący swym zakresem:

- Sourcing (Planowanie zakupów);
- Purchasing (Procedowanie zamówienia zakupu);

- Wybór Dostawcy;
- Zarządzanie relacjami z dostawcami.

  • Opracowaliśmy najbardziej optymalny przebieg ścieżek zakupowych w organizacji (szczegółowo określiliśmy role i odpowiedzialności uczestników procesu);
  • Zdefiniowaliśmy usprawniony model klasyfikacji dostawców i określiliśmy zmodyfikowane podejście do procedowania różnych typów dostawców;
  • Zdefiniowaliśmy usprawniony model kategorii zakupowych w organizacji i określiliśmy zmodyfikowane zaangażowanie Działu Zakupów dostosowane do specyfiki kategorii zakupowej;
  • Określiliśmy nowe podejście do planowania potrzeb zakupowych (przedmiotowe planowanie budżetu, cykliczna aktualizacja planów zakupowych);
  • Przeanalizowaliśmy zakres wsparcia przez systemy IT oraz określiliśmy wymagania biznesowe dla nowych funkcjonalności w ramach dostarczanego wsparcia informatycznego w obszarze zakupów.

Rezultaty:

Rezultaty współpracy z MDDP Business Consulting

Opracowana Polityka Zakupowa oraz uszczegółowiające politykę Procedury Zakupowe standaryzują i normują działania w obszarze zakupów a także zawierają wskazówki mające na celu mitygację zidentyfikowanych ryzyk biznesowych;

Rezultaty współpracy z MDDP Business Consulting
Usprawnienie procesu wyboru i akceptacji dostawcy zapewnia transparentność w obszarze współpracy z dostawcami a także minimalizuje ryzyko potencjalnych nadużyć (znaczne oszczędności dzięki zakończeniu współpracy z nierzetelnymi dostawcami);
 
Rezultaty współpracy z MDDP Business ConsultingUsprawnienie działań operacyjnych w ramach nowego modelu zakupowego, a także zwiększenie wsparcia systemowego w obszarze zakupów przynosi organizacji wymierne korzyści finansowe (mniejsza pracochłonność i czasochłonność działań związanych z realizacją transakcji zakupowych.

________________