MDDP doradztwo Business Consulting
Realizacje /

Aktualności

Konferencja Nowoczesne Finanse - 7 czerwca 2018
Kolejna edycja konferencji, podczas której wystąpią nasi eksperci! Więcej

Mapowanie procesów biznesowych oraz procesów wsparcia wg stanu na dzień bieżący.


"Niniejszym potwierdzamy, że Karol Plewa pracownik MDDP Business Consulting, był zaangażowany w zrealizowanie projektu mapowania procesów biznesowych w Optima S.A. Projekt był realizowany na przestrzeni maja - lipca 2010 roku i obejmował w szczególności:

  • mapowanie kluczowych procesów biznesowych oraz procesów wsparcia według stanu na dzień bieżący z zachowaniem średniego/wysokiego stopnia szczegółowości,
  • dostarczenie produktów prac w języku polskim i angielskim, prezentujących mapy procesów, opisy poszczególnych kroków, zaangażowany czas, personel oraz zidentyfikowane ryzyka,
  • przygotowanie graficznej prezentacji procesów jako obrazu fundamentalnej wiedzy o organizacji i jako punktu wyjścia dla wewnętrznego projektu optymalizacji procesów docelowych oraz planowanego audytu ze strony większościowego udziałowca.

Wynikiem przeprowadzonych prac była dwujęzyczna dokumentacja obejmująca mapy wszystkich wiodących procesów biznesowych tj. procesów: sprzedaży, operacji zarządzania ryzykiem, spłat rat od pożyczek, kontroli wewnętrznej oraz pozostałych procesów wsparcia, wraz z wymaganym opisem poszczególnych kroków w ramach prezentowanych procesów.

Karol Plewa zmapował procesy zgodnie z ustalonym harmonogramem i na pożądanym poziomie szczegółowości. Jakość dostarczonych produktów spotkała się z naszym uznaniem. Prace wykonano w sposób należyty, z zachowaniem najwyższej staranności i zgodnie z najwyższymi standardami profesjonalnymi."

- Robert Leszczewicz
Dyrektor Finansowy