MDDP doradztwo Business Consulting
Realizacje /

Aktualności

Konferencja Nowoczesne Finanse - 7 czerwca 2018
Kolejna edycja konferencji, podczas której wystąpią nasi eksperci! Więcej

 

Opracowanie strategii wejścia w nowe segmenty rynku Opracowanie strategii wejścia w nowe segmenty rynku
Międzynarodowy koncern farmaceutyczny

________________
 

|   SYTUACJA   |
  • Jeden z wiodących międzynarodowych koncernów farmaceutycznych działających na polskim rynku leków na receptę wybrał MDDP Business Consulting do wsparcia w procesie wypracowania strategii wejścia w nowe segmenty rynku.

|   PODEJŚCIE   |
  • Podczas trwania projektu MDDP Business Consulting wykonało szereg działań w celu dokonania odpowiedniego podejścia do sformułowania strategii wejścia w nowe segmenty rynku.
  • Konsultanci przeanalizowali sytuację rynku farmaceutycznego leków na receptę oraz wskazali potencjalnie atrakcyjne obszary do rozszerzenia działalności.
  • Konsultanci przeanalizowali obecną sytuację firmy w poszczególnych segmentach – zarówno tych na których firma jest obecna jak i tych, na które może wejść w przyszłości, ze wskazaniem mocnych i słabych stron.
  • Przygotowane zostały rekomendacje dotyczące nowych produktów (molekuł) do wdrożenia wraz z roadmapami oraz modelami finansowymi. Rekomendacje przygotowano w oparciu o możliwe synergie oraz komplementarność z istniejącym portfelem produktowym.
  • W celu odpowiedniego przygotowania strategii przeprowadzone zostały liczne warsztaty strategiczne z kierownictwem firmy. Wspólnie z Klientem wypracowano szereg opcji strategicznych oraz rekomendacji.
  • Następnie konsultanci MDDP przedstawili rekomendacje dotyczące niezbędnych zmian organizacyjnych oraz propozycje nowego modelu umożliwiającego działanie firmy w nowym środowisku biznesowym.

Rezultaty:

Rezultaty współpracy z MDDP Business Consulting

Zespół projektowy sformułował strategię wejścia na nowe segmenty rynku i przełożył ją na konkretne projekty do wdrożenia.
 

Rezultaty współpracy z MDDP Business Consulting

Zostały także zaproponowane zmiany organizacyjne oraz biznes model niezbędne do wdrożenia założeń strategii.
 

Rezultaty współpracy z MDDP Business Consulting

Wypracowana została metodyka analizy rynku i konkurencji.

________________