MDDP doradztwo Business Consulting
Realizacje /

Aktualności

Konferencja Nowoczesne Finanse - 7 czerwca 2018
Kolejna edycja konferencji, podczas której wystąpią nasi eksperci! Więcej

 

Opracowanie strategii rozwoju oraz przygotowanie budżetu Fundacji Opracowanie strategii rozwoju oraz przygotowanie budżetu
Fundacja pomagająca niepełnosprawnym intelektualnie

________________
 

|   SYTUACJA   |
  • Głównym założeniem działania fundacji jest integracja osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem poprzez działalność artystyczną.
  • Zarządzający fundacją nie dysponowali zasobami na opracowanie długofalowej strategii rozwoju.
  • Fundacja nie budowała swoich budżetów oraz nie sporządzała prognoz finansowych, przez co często miała problemy z płynnością finansową.
  • MDDP Business Consulting zostało poproszone o przygotowanie wizji długofalowego rozwoju Fundacji oraz uporządkowanie kwestii finansowych.

|   PODEJŚCIE   |
  • MDDP Business Consulting wnikliwie przeanalizowało możliwości rozwoju fundacji przy pomocy finansowania publicznego oraz prywatnego.
  • Konsultanci MDDP przeanalizowali aspekty finansowe działalności Fundacji oraz wraz z pracownikami przedyskutowali aspekty finansowe planów rozwoju.

Rezultaty:

Rezultaty współpracy z MDDP Business Consulting

W wyniku prac przygotowano 3-etapową strategię rozwoju Fundacji wykorzystującą finansowanie z PFRON w ramach Zakładu Aktywności Zawodowej.
 

Rezultaty współpracy z MDDP Business Consulting

Konsultanci MDDP przygotowali narzędzie do planowania finansów Fundacji oraz założenia finansowe dla realizacji strategii.

________________