MDDP doradztwo Business Consulting
Realizacje /

Aktualności

Konferencja Nowoczesne Finanse - 7 czerwca 2018
Kolejna edycja konferencji, podczas której wystąpią nasi eksperci! Więcej

 

Opracowanie rekomendacji restrukturyzacyjnych i strategicznych Opracowanie rekomendacji restrukturyzacji i strategii
Grupa logistyczna

________________
 

|   SYTUACJA   |
  • Grupa jest jednym z europejskich liderów na rynku żeglugi śródlądowej.
  • Po okresie przejęć i silnej konsolidacji Grupa nie była w stanie osiągnąć oczekiwanej sprawności finansowej i operacyjnej.
  • Brakowało spójnej wizji i efektów synergii wynikających z integracji spółek Grupy, pogarszał się wynik finansowy Grupy.
  • Niewykorzystywany był potencjał tkwiący w spółkach Grupy.

|   PODEJŚCIE   |
  • Konsultanci MDDP Business Consulting dokonali przeglądu strategicznego spółek Grupy zlokalizowanych w Polsce i Niemczech.
  • Prace obejmowały analizę modelu organizacyjnego i struktury zarządczej w spółkach i w Grupie.
  • Podczas prac określono kluczowe czynniki tworzenia wartości firmy oraz zidentyfikowano obszary nieefektywności ze wskazaniem możliwości usprawnień.

Rezultaty:

Rezultaty współpracy z MDDP Business Consulting

Wyniki przeglądu posłużyły do wypracowania rekomendacji odnośnie restrukturyzacji i redukcji kosztów oraz kierunków rozwoju strategicznego.
 

Rezultaty współpracy z MDDP Business Consulting

Rekomendacje te zostały przedstawione w formie inicjatyw – wycenionych i uwzględnionych w modelu finansowym służącym prognozie wyników Grupy.
 

Rezultaty współpracy z MDDP Business Consulting

Wartość skwantyfikowanych inicjatyw po wdrożeniu pozwalała na ponad dwukrotną poprawę wyniku EBITDA.
 

Rezultaty współpracy z MDDP Business Consulting

W końcowym rezultacie firma poprosiła dodatkowo konsultantów MDDP Business Consulting o wsparcie i uczestnictwo w procesie wdrożenia rekomendowanych inicjatyw.

________________