MDDP doradztwo Business Consulting
Realizacje /

Aktualności

Konferencja Nowoczesne Finanse - 7 czerwca 2018
Kolejna edycja konferencji, podczas której wystąpią nasi eksperci! Więcej

Udział w procesie restrukturyzacji Grupy w celu osiągnięcia znaczącego wzrostu EBITDA poprzez poprawę efektywności kosztowej.


"MDDP Business Consulting zostało zaangażowane przez naszą firmę do przeprowadzenia procesu restrukturyzacji Grupy Odratrans S.A. Celem projektu było osiągnięcie znaczącego wzrostu EBITDA poprzez poprawę efektywności kosztowej grupy oraz usprawnienie modelu funkcjonowania biznesu.

W ramach zakończonych już prac doradcy MDDP Business Consulting w sposób profesjonalny i skuteczny przeprowadzili czynności restrukturyzacyjne, w tym związane z restrukturyzacją kosztową, restrukturyzacją zatrudnienia oraz zmianą polityk zakupowych, a także opracował symulacje finansowe rozwoju firmy. W trakcie prac przeprowadzony został szereg warsztatów z Zarządem oraz prezentacji dla Rady Nadzorczej Odratrans S.A.

Prace realizowane były w okresie styczeń - czerwiec 2009 i zostały wykonane z należytą starannością.

Prace konsultantów została wysoko oceniona przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą, a cele projektu zostały osiągnięte w zadowalającym stopniu."

- Olgierd Hurka
Odratrans S.A.