MDDP doradztwo Business Consulting
Realizacje /

Aktualności

Konferencja Nowoczesne Finanse - 7 czerwca 2018
Kolejna edycja konferencji, podczas której wystąpią nasi eksperci! Więcej

 

Obserwacja poprawności przeprowadzenia procesu inwentaryzacji w ArcelorMittal | Realizacje MDDP Business Consulting Obserwacja poprawności przeprowadzenia inwentaryzacji
ArcelorMittal

________________
 

|   SYTUACJA   |
  • Zarząd spółki zwrócił się do MDDP Business Consulting z propozycją realizacji projektu obejmującego weryfikację poprawności przeprowadzania procesu inwentaryzacji zapasów przez zespoły spisowe naszego klienta. Spółka składuje swoje zapasy w kilku halach magazynowych na terenie Krakowa.

|   PODEJŚCIE   |
  • MDDP dokonało weryfikacji pól spisowych wyznaczonych przez komisję inwentaryzacyjną oraz dla każdego z pól wybrało próbę losową pozycji zapasów zinwentaryzowanych przez wewnętrzne zespoły spisowe do ponownego przeliczenia.
  • Zespoły weryfikacyjne MDDP dokonały ponownego liczenia zapasów sprawdzając poprawność wykonania procesu przez zespoły wewnętrzne.
  • Opracowaliśmy raport z obserwacji procesu inwentaryzacji w języku angielskim odnosząc się do poprawności liczenia oraz przestrzegania przez osoby zaangażowane w proces inwentaryzacji zasad określonych w instrukcji inwentaryzacji Klienta oraz zastosowania dobrych praktyk inwentaryzacji przez zespoły wewnętrzne Arcelor.

Rezultaty:

Rezultaty współpracy z MDDP Business Consulting

Przeprowadziliśmy proces ponownego liczenia wybranych losowo pozycji zapasów
 

Rezultaty współpracy z MDDP Business ConsultingZweryfikowaliśmy przestrzeganie przez osoby zaangażowane w proces inwentaryzacji dobrych praktyk inwentaryzacji oraz zasad określonych w instrukcji inwentaryzacji Klienta
 

Rezultaty współpracy z MDDP Business ConsultingOpracowaliśmy raport w języku angielskim, który został zaprezentowany przed Zarządem Spółki
 

________________