MDDP doradztwo Business Consulting
Realizacje /

Aktualności

Konferencja Nowoczesne Finanse - 7 czerwca 2018
Kolejna edycja konferencji, podczas której wystąpią nasi eksperci! Więcej

 

Weryfikacja poprawności przeprowadzenia procesu inwentaryzacji Metro Warszawskie | Realizacje MDDP Business Consulting Weryfikacja poprawności przeprowadzenia inwentaryzacji
Metro Warszawskie

________________
 

|   SYTUACJA   |
  • Spółka zwróciła się do MDDP Business Consulting z propozycją realizacji projektu obejmującego weryfikację poprawności przeprowadzania procesu inwentaryzacji wybranych składników majątku Spółki przez zespoły spisowe naszego Klienta.

|   PODEJŚCIE   |
  • MDDP Business Consulting dokonało weryfikacji poprawności przeprowadzenia prac spisowych przez wewnętrzny zespół inwentaryzacyjny w oparciu o zasady i regulacje: Ustawy o Rachunkowości, Stanowiska Komitetu Standarów Rachunkowości dot. inwentaryzacji zapasów, instrukcji inwentaryzacji Klienta, dobrych praktyk inwentaryzacji.
  • Zespół MDDP weryfikował proces przeprowadzenia inwentaryzacji w zakresie planowania, realizacji spisu oraz rozliczenia wyniku spisu do ksiąg spółki. W wyniku przeprowadzonych prac sporządzono szczegółowy raport z procesu obserwacji wraz z prezentacją zidentyfikowanych obszarów nieefektywności oraz proponowanymi rekomendacjami.
  • MDDP Business Consulting opracowało mapę procesu oraz opis kroków procesowych dotyczących inwentaryzacji w Spółce.

Rezultaty:

Rezultaty współpracy z MDDP Business Consulting

Weryfikacja poprawności przeprowadzenia prac inwentaryzacyjnych przez wewnętrzny zespół Spółki
 

Rezultaty współpracy z MDDP Business ConsultingOpracowanie mapy i opisu kroków dla procesu inwentaryzacji
 

Rezultaty współpracy z MDDP Business ConsultingOpracowanie szczegółowego raportu z procesu obserwacji wraz z prezentacją zidentyfikowanych obszarów nieefektywności oraz proponowanymi rekomendacjami

________________