MDDP doradztwo Business Consulting
Realizacje /

Aktualności

Konferencja Nowoczesne Finanse - 7 czerwca 2018
Kolejna edycja konferencji, podczas której wystąpią nasi eksperci! Więcej

Doradztwo dotyczące modyfikacji procesu raportowania pod kątem podniesienia jego efektywności.


"Niniejszym potwierdzam, Ze MDDP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Finanse i Księgowość spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Książęcej 4 wykonała dla ZAO Maratex z siedzibą w Moskwie przy ul. Vroubel 12 usługi doradcze dotyczące modyfikacji procesu

raportowania pod kątem podniesienia jego efektywności. Usługi obejmowały następujące zagadnienia:

  • przegląd kluczowych procesów w obszarach zakupowych i sprzedażowych,
  • analizę i rekomendację zmian w procedurach raportowania,
  • wdrożenie zaproponowanych działań zwiększających efektywność realizowanych procesów księgowych.

 

Wartość projektu przewyższała 520.000 PLN netto.

Projekt został wykonany z należytą starannością, zgodnie z warunkami umowy. Projekt jest w trakcie."

- Denis Nikitin
Maratex Group CFO