MDDP doradztwo Business Consulting
Realizacje /

Aktualności

Konferencja Nowoczesne Finanse - 7 czerwca 2018
Kolejna edycja konferencji, podczas której wystąpią nasi eksperci! Więcej

 

Mapowanie i optymalizacja procesów dla firmy z branży FMCG Mapowanie i optymalizacja procesów kluczowych dla firmy
Wiodący producent oraz dystrybutor produktów spożywczych (FMCG)

________________
 

|   SYTUACJA   |
  • Spółka należy do dużej międzynarodowej grupy i w ostatnim okresie przeszła przez proces restrukturyzacji. W wyniku tego procesu zmniejszyła się wielkość organizacji w kontekście zasobów ludzkich. Ponieważ skala biznesu pozostała taka sama a nawet z ambicjami dalszego wzrostu pozostali pracownicy mieli zdecydowanie więcej pracy co powodowało pracę w nadgodzinach oraz szereg zadań realizowanych z opóźnieniem. Zarząd doszedł do wniosku, że najlepszym wyjściem z sytuacji jest przegląd najważniejszych realizowanych w firmie procesów a następnie istotna ich optymalizacja tak, aby mniejsza organizacja była w stanie efektywnie realizować swoje zadania biznesowe.

|   PODEJŚCIE   |
  • Konsultanci MDDP zidentyfikowali kluczowe procesy w firmie, które miały istotny potencjał poprawy oraz angażowały istotną liczbę zasobów ludzkich do ich realizacji. Procesy te zostały wnikliwie przeanalizowane (sporządzono ich mapy przebiegów oraz opisy) a następnie opracowano ich usprawnione docelowe przebiegi. Zespoły pracujące nad optymalizacją procesów opracowały szereg inicjatyw, które zostały zaprezentowane zarządowi firmy a następnie wdrożone.

Rezultaty:

Rezultaty współpracy z MDDP Business Consulting

Efektem projektu były usprawnione procesy co powodowało, że zmniejszyła się pracochłonność a przez to mniejsza organizacja mogła realizować ambitne biznesowe cele.
 

Rezultaty współpracy z MDDP Business Consulting

Istotnym usprawnieniem było wdrożenie systemu FlexiReporting opracowanego przez MDDP oraz FlexiSolutions. System ten istotnie skrócił czas i pracochłonność przygotowywania raportów sprzedażowych.
 

________________