MDDP doradztwo Business Consulting
Realizacje /

Aktualności

Konferencja Nowoczesne Finanse - 7 czerwca 2018
Kolejna edycja konferencji, podczas której wystąpią nasi eksperci! Więcej

 

Koncepcja restrukturyzacji dla celów podatkowych Restrukturyzacja Grupy dla celów podatkowych
Wiodąca firma z branży medialnej

________________
 

|   SYTUACJA   |
  • Kryzys na rynku istotnie wpłynął na spadek wpływów reklamowych zmuszając branże medialną do poszukiwania oszczędności.
  • Konsultanci MDDP (Pion Business Consulting i Doradztwo Podatkowe) zostali poproszeni o opracowanie koncepcji restrukturyzacji Grupy, która skutkowałaby obniżką kosztów.

|   PODEJŚCIE   |
  • Przeanalizowano strukturę kosztów w spółkach Grupy wraz z siecią wzajemnych powiązań i rozliczeń pomiędzy nimi.
  • W efekcie prac zidentyfikowano 5 obszarów o największym potencjale redukcji kosztów, dla których wypracowano konkretne inicjatywy.
  • Dla każdego z obszarów dokonano kwantyfikacji potencjalnych korzyści i kosztów.
  • Dodatkowo zidentyfikowano także korzyści jakościowe wynikające z wdrożenia rekomendowanych inicjatyw.
  • Określono także oczekiwany poziom ryzyka, czas i trudność wdrożenia.

Rezultaty:

Rezultaty współpracy z MDDP Business Consulting

MDDP zaprezentowało rekomendacje reorganizacji Grupy wraz z kwantyfikacją ich efektów finansowych.

________________