MDDP doradztwo Business Consulting
Realizacje /

Aktualności

Konferencja Nowoczesne Finanse - 7 czerwca 2018
Kolejna edycja konferencji, podczas której wystąpią nasi eksperci! Więcej

 

Koncepcja narzędzia do raportowania operacyjnego (Business Scorecard) Koncepcja narzędzia do raportowania operacyjnego
Jeden z największych światowych koncernów farmaceutycznych

________________
 

|   SYTUACJA   |
  • Firma podjęła decyzje o usprawnieniu procesu raportowania operacyjnego ułatwiającego decyzje operacyjne i zarządcze przez wdrożenie narzędzia informatycznego umożliwiającego bieżący, szybki i pełny dostęp do najważniejszych danych sprzedażowych, rynkowych i wyników firmy.
  • Konsultanci MDDP zostali zaproszeni do pomocy w całościowym opracowaniu koncepcji docelowego rozwiązania.

   
|   PODEJŚCIE   |
  • Przegląd i analiza obecnie funkcjonujących w firmie raportów, narzędzi analiz i raportowania oraz danych do nich wykorzystywanych.
  • Stworzenie koncepcji Business Scorecard ułatwiającej podejmowanie decyzji operacyjnych i zarządczych obejmujące: określenie grup i rodzajów wykorzystywanych danych, sposób prezentowania wyników, opisanie wewnętrznych i zewnętrznych źródeł danych i wskazanie docelowych użytkowników.
  • Opracowanie wielopoziomowej struktury dedykowanych raportów (firma, jednostka biznesowa, dystrykt, cegiełka, pojedynczy przedstawiciel, grupa produktów, produkt) wraz z optymalizacją raportów na potrzeby konkretnych grup użytkowników.
  • W oparciu o wynik prac stworzenie narzędzia raportowego w Excel.

Rezultaty:

Rezultaty współpracy z MDDP Business Consulting

W wyniku prac MDDP, Zarząd podjął decyzję o rozpoczęciu wdrożenia systemowego rozwiązania Business Scorecard w polskiej organizacji w oparciu o zaprezentowane narzędzie w Excel. Konsultanci MDDP zostali włączeni do zespołu zarządzającego projektem.
 

________________