MDDP doradztwo Business Consulting
Realizacje /

Aktualności

Konferencja Nowoczesne Finanse - 7 czerwca 2018
Kolejna edycja konferencji, podczas której wystąpią nasi eksperci! Więcej

 

Inwentaryzacja zapasów w ponad 20 aptekach grupy Słoneczna Apteka | Realizacje MDDP Business Consulting Inwentaryzacja zapasów w ponad 20 aptekach Grupy
Słoneczna apteka

________________
 

|   SYTUACJA   |
  • Przedstawiciel sieci Aptek Słonecznych zwrócił się do MDDP Business Consulting z zapytaniem o możliwość wsparcia w procesie przeprowadzenia inwentaryzacji zapasów w sieci aptek na południu Polski. Warunkiem brzegowym było przeprowadzenie prac spisowych w godzinach zamknięcia apteki. Taka sytuacja miała zabiec wykluczeniu apteki z możliwości prowadzenia sprzedaży do klientów, ale jednocześnie komplikowała proces spisu zapasów obejmujących swoim stanem często ponad 50.000 pozycji asortymentu.
  • Dodatkowym wyzwaniem projektu była możliwość pracy na ograniczonej liczbie stanowisk komputerowych w ramach dostępnych licencji oprogramowania do obsługi procesów sprzedaży.

|   PODEJŚCIE   |
  • MDDP Business Consulting zaprojektowało proces spisu i jego rozliczenia. Apteka w dniu spisowym była przygotowywana do procesu inwentaryzacji przez wewnętrzny zespół IT po kątem infrastruktury spisowej (czytniki kodów kreskowych podłączone do modułu sprzedażowego).
  • MDDP zorganizowało i przeszkoliło zespoły spisowe liczące od 6 do 12 osób. Ustalono kolejność realizacji prac, oraz sposób oznakowania przeliczonych pól spisowych, tak aby proces był optymalny.
  • Po zakończeniu realizacji prac spisowych generowano raporty braków i nadwyżek, które były weryfikowane przez kierownika zespołu spisowego we współpracy z kierownikiem apteki. W przypadku wystąpienia niestandardowych odchyleń zespół spisowy dokonywał dodatkowej weryfikacji wskazanych indeksów.
  • Ze względu na występowanie jednej pozycji SKU w kilku lokalizacjach spisowych proces weryfikacji był dość wymagający. Niemniej jednak, dzięki zastosowaniu dopasowanego do potrzeb klienta podejścia oraz mechanizmów podwójnej weryfikacji poprawności liczenia asortymentu każdorazowo kończyliśmy prace spisowe w poczuciu komfortu z dobrze wykonanego zadania.

Rezultaty:

Rezultaty współpracy z MDDP Business Consulting

Zaprojektowanie metodologii przeprowadzenia prac spisowych
 

Rezultaty współpracy z MDDP Business ConsultingRealizacja prac spisowych w godzinach nocnych przez 6-12 osobowe zespoły spisowe
 

Rezultaty współpracy z MDDP Business ConsultingDedykowany system raportowania braków i nadwyżek


Rezultaty współpracy z MDDP Business ConsultingPoczucie dobrze wykonanego zadania poprzez zastosowanie mechanizmów podwójnej weryfikacji poprawności liczenia asortymentu

________________