MDDP doradztwo Business Consulting
Realizacje /

Aktualności

Konferencja Nowoczesne Finanse - 7 czerwca 2018
Kolejna edycja konferencji, podczas której wystąpią nasi eksperci! Więcej

 

Inwentaryzacja środków trwałych jednostkach UDT | Realizacje MDDP Business Consulting Inwentaryzacja środków trwałych w salonach sprzedaży
Super-Pharm

________________
 

|   SYTUACJA   |
  • SuperhPharm to sieć sklepów łączących aptekę, drogerię i perfumerię w jednym miejscu. MDDP Business Consulting na przestrzeni kilku ostatnich lat corocznie przeprowadzało inwentaryzację środków trwałych w wybranych salonach sprzedaży SuperPharm.

|   PODEJŚCIE   |
  • Stworzyliśmy metodologię pracy, zaprojektowaliśmy etykietę z kodem kreskowym spełniającą potrzeby ewidencji środków trwałych w Super-Pharm.
  • Dokonaliśmy inwentaryzacji w większości sklepów Spółki na terenie Polski oznakowując środki trwałe oraz komponenty przy pomocy etykiet (np. poszczególne meble wchodzące w skład większych zestawów). Charakterystyka sklepów Super-Pharm wymagała od nas znajomości środków trwałych znajdujących się na terenie sali sklepowej (głównie meble oraz sprzęt IT), wyposażenia części aptecznej oraz części obejmującej specjalistyczny sprzęt farmaceutyczny w aptece i części biurowej back-office.
  • Realizowaliśmy inwentaryzację składników majątku w sklepach z wykorzystaniem terenowych zespołów spisowych MDDP z Warszawy, Gdańska, Poznania i Katowic.
  • Po zakończeniu prac spisowych dokonaliśmy rozliczenia wyniku inwentaryzacji do ksiąg rachunkowych spółki.

Rezultaty:

Rezultaty współpracy z MDDP Business Consulting

Opracowanie metodologii inwentaryzacji środków trwałych
 

Rezultaty współpracy z MDDP Business ConsultingZaprojektowanie i wykonanie etykiety z kodem kreskowym do oznakowania środków trwałych
 

Rezultaty współpracy z MDDP Business ConsultingCoroczne przeprowadzenie spisu środków trwałych zgodnie wyznaczonym harmonogramem prac


Rezultaty współpracy z MDDP Business ConsultingRozliczenie wyniku inwentaryzacji do ksiąg rachunkowych

________________