MDDP doradztwo Business Consulting
Realizacje /

Aktualności

Konferencja Nowoczesne Finanse - 7 czerwca 2018
Kolejna edycja konferencji, podczas której wystąpią nasi eksperci! Więcej

 

Inwentaryzacja środków trwałych oraz inwentaryzacja mebli w salonach Empik | Realizacje MDDP Business Consulting Inwentaryzacja środków trwałych oraz mebli
Empik - sieć salonów sprzedaży

________________
 

|   SYTUACJA   |
  • Empik jest dużą działająca w Polsce siecią sklepów realizującą sprzedaż książek, wydawnictw muzycznych, filmów, gier, programów i akcesoriów komputerowych oraz prasy. Zostaliśmy poproszeni o przeprowadzenie inwentaryzacji środków trwałych w 162 salonach sprzedaży na terenie kraju.
  • 2 lata po przeprowadzeniu inwentaryzacji środków trwałych Spółka wróciła się do nas z projektem inwentaryzacji mebli dla celów komercyjnych w 201 salonach Empik.

|   PODEJŚCIE   |
  • Stworzyliśmy metodologię pracy dot. inwentaryzacji środków trwałych w rozproszonych lokalizacjach, opracowaliśmy podręcznik inwentaryzacji, wspólnie z klientem przygotowaliśmy katalog środków trwałych podlegających spisowi. Pracowaliśmy w oparciu o 6 zespołów spisowych (2-3 osobowe) realizujących swoje zadania w przydzielonych obszarach geograficznych Polski. Dokonaliśmy rozliczenia wyniku inwentaryzacji do ksiąg rachunkowych Empik.
  • 2 lata później dokonaliśmy inwentaryzacji mebli w 201 salonach Empik, mierząc powierzchnię sprzedażową dla wybranych branż sprzedażowych np. (art-pap, filmy, gry). Celem projektu było przeliczenie liczby regałów, stołów sprzedaży i wood-walli oraz przeliczenie powierzchni komercyjnej dla każdego z działów sprzedaży. Nasze zadanie dodatkowo obejmowało opracowanie 201 map rozlokowania regałów sprzedażowych z oznakowaniem ich typu, kategorii sprzedażowej oraz wielkości powierzchni komercyjnej.

Rezultaty:

Rezultaty współpracy z MDDP Business Consulting

Opracowanie metodologii prac, stworzenie katalogu środków trwałych
 

Rezultaty współpracy z MDDP Business Consulting

Przeprowadzenie inwentaryzacji we wskazanych lokalizacjach spisowych zgodnie z wyznaczonym harmonogramem oraz spisanie ponad 100.000 składników majątku

Rezultaty współpracy z MDDP Business Consulting

Opracowanie wyniku inwentaryzacji i wsparcie zespołu księgowego z rozliczeniem wyniku do ksiąg spółki
 

Rezultaty współpracy z MDDP Business Consulting

Opracowanie map rozlokowania mebli w 201 sklepach z szczegółowym określeniem ich parametrów komercyjnych

________________