MDDP doradztwo Business Consulting
Realizacje /

Aktualności

Konferencja Nowoczesne Finanse - 7 czerwca 2018
Kolejna edycja konferencji, podczas której wystąpią nasi eksperci! Więcej

 

Inwentaryzacja środków trwałych jednostkach UDT | Realizacje MDDP Business Consulting Inwentaryzacja środków trwałych w centrali i jednostkach
Urząd Dozoru Technicznego

________________
 

|   SYTUACJA   |
  • Urząd Dozoru Technicznego zwrócił się do MDDP Business Consulting z zapytaniem o możliwość przeprowadzenia inwentaryzacji i oznakowania przy pomocy etykiety z kodem kreskowym środków trwałych w 35 oddziałach (centrala, laboratorium, jednostki terenowe).

|   PODEJŚCIE   |
  • Stworzyliśmy metodologię pracy, zaprojektowaliśmy etykietę z kodem kreskowym spełniającą potrzeby ewidencji środków trwałych w UDT.
  • Prace spisowe przeprowadziły regionalne zespoły spisowe MDDP (Warszawa, Wrocław, Poznań, Katowice, Gdańsk).
  • Dokonaliśmy rozliczenia wyniku inwentaryzacji do ksiąg rachunkowych.

Rezultaty:

Rezultaty współpracy z MDDP Business Consulting

Opracowanie metodologii inwentaryzacji środków trwałych w jednostkach terenowych UDT
 

Rezultaty współpracy z MDDP Business ConsultingZaprojektowanie i wykonanie etykiety z kodem kreskowym do oznakowania środków trwałych UDT
 

Rezultaty współpracy z MDDP Business ConsultingPrzeprowadzenie spisu środków trwałych zgodnie wyznaczonym harmonogramem prac


Rezultaty współpracy z MDDP Business ConsultingRozliczenie wyniku inwentaryzacji do ksiąg rachunkowych

________________