MDDP doradztwo Business Consulting
Realizacje /

Aktualności

Konferencja Nowoczesne Finanse - 7 czerwca 2018
Kolejna edycja konferencji, podczas której wystąpią nasi eksperci! Więcej

 

Inwentaryzacja środków trwałych PKP S.A., PKP Intercity | Realizacje MDDP Business Consulting Inwentaryzacja środków trwałych
PKP S.A. i PKP Intercity

________________
 

|   SYTUACJA   |
  • Spółki PKP S.A. i PKP Intercity ogłosiły w 2014 roku przetarg na przeprowadzenie procesu inwentaryzacji składników majątku (środków trwałych). Projekt obejmował przeprowadzenie inwentaryzacji majątku spółek w centralach oraz podległych im placówkom regionalnym oraz departamentalnym w skali całego kraju.
  • Poza fizycznym spisem obejmującym fizyczne oklejenie wybranych grup środków trwałych etykietą z kodem kreskowym lub wykonaniu fotografii, ustaleniu stanu użytkowania oraz określeniu pozycji GPS dla lokalizacji środków trwałych obejmujących budynki i budowle należało opracować:

| Metodologię przeprowadzania testu na utratę wartości środków trwałych
| Metodologię ustalania stawek amortyzacyjnych oraz okresowej ich weryfikacji
| Analizę procedur i sposobu ewidencjonowania rzeczowych składników majątkowych

| Zaprojektować i wdrożyć system informatyczny służący do ewidencji składników majątku trwałego oraz moduł do przeprowadzania inwentaryzacji z wykorzystaniem kolektorów / terminali skanujących
| Materiały szkoleniowe dla uczestników procesu spisowego.

  • Projekt swoim zakresem stanowił jedną z największych i najbardziej złożonych inwentaryzacji środków trwałych w Polsce.

|   PODEJŚCIE   |
  • Nasz projekt obejmował zbudowanie dedykowanych narzędzi informatycznych do sprawnego przeprowadzenia spisu oraz zarządzania środkami trwałymi, analizę i adaptację procedur inwentaryzacji klienta, ale również fizyczne spisanie:

| ponad 65 000 budynków i budowli,
| blisko 40 000 pozycji wyposażenia i przedmiotów,3 000 szt. mobilnego taboru kolejowego,
| kilka tysięcy sztuk urządzeń przemysłowych i teletechnicznych.

  • Środki trwałe podlegające inwentaryzacji były rozlokowane na terenie całej Polski. W ramach spisu wybrane składniki majątku trwałego zostały oznakowane etykietą z kodem kreskowym, dla innych wykonaliśmy dokumentację fotograficzną oraz przypisaliśmy pozycję GPS.
  • Do pracy powołaliśmy 50-osobowy zespół spisowy, który w ramach 7 regionów spisowych realizował powierzone zadania inwentaryzacyjne zgodnie z wyznaczonym harmonogramem. W trakcie realizowanych prac spisowych na przestrzeni 3 miesięcy nasze zespoły spisowe pokonały odległość ponad 300.000 kilometrów i wykonały ponad 100.000 fotografii składników majątku spółek grupy PKP. W ramach projektu dwukrotnie organizowaliśmy 24h akcje spisowe dotyczące taboru kolejowego jednocześnie w kluczowych węzłach komunikacyjnych, aby spisać blisko kilkaset sztuk lokomotyw i kilka tysięcy sztuk wagonów kolejowych.

Rezultaty:

Rezultaty współpracy z MDDP Business Consulting

Zrealizowaliśmy projekt zgodnie z założonym harmonogramem projektowym przy zaangażowaniu określonego na etapie oferty blisko 50 osobowego zespołu spisowego.

Rezultaty współpracy z MDDP Business ConsultingPrzekazaliśmy raporty rozliczenia inwentaryzacji na poziomie ogólnopolskim oraz na poziomie regionalnym.
 

Rezultaty współpracy z MDDP Business ConsultingDokonaliśmy oklejenia etykietą z kodem kreskowym kilkudziesięciu tysięcy środków trwałych


Rezultaty współpracy z MDDP Business ConsultingOpracowaliśmy i przekazaliśmy wymagane procedury i metodologię m.in.

 

| Metodologia przeprowadzania testu na utratę wartości środków trwałych
| Metodologia ustalania stawek amortyzacyjnych oraz okresowej ich weryfikacji
| Analiza procedur i sposobu ewidencjonowania środków trwałych w spółkach

Rezultaty współpracy z MDDP Business ConsultingZaprojektowaliśmy, a następnie zbudowaliśmy i wdrożyliśmy narzędzia informatyczne do ewidencji składników majątku trwałego oraz moduł do przeprowadzania inwentaryzacji środków trwałych z wykorzystaniem kolektorów / terminali skanujących.

________________