MDDP doradztwo Business Consulting
Realizacje /

Aktualności

Konferencja Nowoczesne Finanse - 7 czerwca 2018
Kolejna edycja konferencji, podczas której wystąpią nasi eksperci! Więcej

 

Inwentaryzacja palet zwrotnych dla firmy Curver | Realizacje MDDP Business Consulting Inwentaryzacja palet zwrotnych i ich obiegu
Curver

________________
 

|   SYTUACJA   |
  • Zostaliśmy poproszeni o zweryfikowanie procesu obiegu palet zwrotnych na linii od wydania ładunku przez zakład produkcyjny, rozliczenie z firmami spedycyjnymi, rozliczenie z kontrahentami oraz przyjęcie wewnętrzne zwróconych palet. Jednocześnie naszym zadaniem było wykonanie inwentaryzacji palet zwrotnych na terenie zakładów produkcyjnych i porównanie stanu z ewidencją naszego Klienta.

|   PODEJŚCIE   |
  • MDDP wspólnie z pracownikiem magazynu klienta dokonało inwentaryzacji stanu palet zwrotnych i porównało wyniki spisu ze stanem ewidencji klienta.
  • Następnie dokonaliśmy audytu poprawności rozliczeń palet zwrotnych z kontrahentami, zidentyfikowaliśmy potencjalne ryzyka oraz zaprojektowaliśmy kontrole eliminujące możliwe zagrożenia.
  • Dodatkowo zaprojektowaliśmy narzędzie umożliwiające dobre monitorowanie stanu rozliczeń palet pomiędzy spółką a kontrahentami na każdym etapie procesu handlowego.

Rezultaty:

Rezultaty współpracy z MDDP Business Consulting

Przeprowadziliśmy proces inwentaryzacji palet zwrotnych
 

Rezultaty współpracy z MDDP Business ConsultingWykonaliśmy audyt obrotu paletami zwrotnymi z kontrahentami identyfikując potencjalne ryzyka oraz projektując wymagane kontrole
 

Rezultaty współpracy z MDDP Business ConsultingZaprojektowaliśmy narzędzie umożliwiające dobre monitorowanie stanu rozliczeń palet pomiędzy spółką a kontrahentami
 

________________