MDDP doradztwo Business Consulting
Realizacje /

Aktualności

Konferencja Nowoczesne Finanse - 7 czerwca 2018
Kolejna edycja konferencji, podczas której wystąpią nasi eksperci! Więcej

 

Integracja i restrukturyzacja dwóch zakładów produkcyjnych Integracja i restrukturyzacja zakładów produkcyjnych
Wiodąca firma z branży zielarskiej

________________
 

|   SYTUACJA   |
  • Fuzja i integracja dwóch zakładów produkcyjnych firmy przebiegała w wolnym tempie.
  • Brak było jasno określonej strategii integracji oraz drogi do osiągnięcia synergii.
  • W obu zakładach były realizowane podobne procesy oraz obie lokalizacje były wyposażone w podobny zestaw maszyn.
  • W zakładach zostały zatem zdublowane stanowiska i kompetencje w obszarach produkcyjnych, technicznych, administracyjnych oraz zarządczych.
  • Brak było efektów skali z działalności, a dodatkowo powstawały problemy logistyczne związane z obiegiem surowców, produktów i opakowań.

|   PODEJŚCIE   |
  • Została opracowana koncepcja integracji i kompleksowy plan jej wdrożenia.
  • Konsultanci wykonali pełną analizę efektywności obu zakładów produkcyjnych, opracowali business case dla integracji wraz z podziałem kompetencji pomiędzy dwa centra produkcyjne i kalkulacją oszczędności możliwych do osiągnięcia po wdrożeniu planu integracji.

Rezultaty:

Rezultaty współpracy z MDDP Business Consulting

Zarządzanie projektem integracji i restrukturyzacji dwóch zakładów produkcyjnych doprowadziło do stworzenia nowej organizacji opartej na dwóch centrach produkcyjnych stanowiących kolejne ogniwa w łańcuchu wartości:
  • Pierwszy z zakładów stał się odpowiedzialny za wstępna fazę produkcji tj. przetworzenie surowca ziołowego w półprodukt,
  • Drugi objął funkcje wytwarzania produktów gotowych z półproduktów otrzymywanych z pierwszego.
 

Rezultaty współpracy z MDDP Business Consulting

Jednocześnie zostały wyeliminowane dublujące się funkcje zarządcze i wsparcia technicznego.

________________