MDDP doradztwo Business Consulting
Realizacje /

Aktualności

Konferencja Nowoczesne Finanse - 7 czerwca 2018
Kolejna edycja konferencji, podczas której wystąpią nasi eksperci! Więcej

Opracowanie strategii kierunków rozwoju. Przeprowadzenie analiz rynków i organizacji.

"Firma MDDP Consulting została zaangażowana przez Herbapol Lublin do wsparcia w opracowaniu Strategii kierunków rozwoju.

Wynik prac w ramach strategii zawiera również konkretne, skwantyfikowane projekty które mogą być uruchomione do wdrożenia. Metodyka projektu włączała pracę MDDP oraz współpracę z organizacją przedsiębiorstwa. Zarządzanie projektem, analizy rynków oraz analizy organizacji należały do MDDP. W trakcie sesji warsztatowych w zespołach projektowych przedsiębiorstwa powstał materiał do Strategii.

Potwierdzamy efektywność podejścia oraz metodyki jeśli celem jest w relatywnie krótkim czasie uzyskanie rekomendacji co do kierunków rozwoju."

- Grzegorz Sobiecki
Prezes Zarządu