MDDP doradztwo Business Consulting
Realizacje /

Aktualności

Konferencja Nowoczesne Finanse - 7 czerwca 2018
Kolejna edycja konferencji, podczas której wystąpią nasi eksperci! Więcej

Przeprowadzenie projektu w zakresie analizy i optymalizacji procesu umów barterowych, w tym m.in. mapowanie procesów.


"Niniejszym potwierdzam, ze MDDP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Finanse i Księgowość spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Książęcej 4 wykonała dla Eurozet Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Żurawiej 8 w okresie od 02.07.2008 do 29.08 2008 projekt w zakresie analizy oraz optymalizacji procesu umów barterowych.

Projekt obejmował:

  • zmapowanie obecnego procesu, określenie etapów, osób odpowiedzialnych oraz czasu trwania poszczególnych etapów,
  • zaproponowanie możliwości optymalizacji przebiegu procesu umów barterowych,
  • opracowanie docelowego modelu przebiegu procesu realizacji umów barterowych, wraz z podziałem na etapy, osoby odpowiedzialne oraz czas trwania,
  • zaprezentowanie oraz przedyskutowanie docelowego modelu przebiegu procesu,
  • przygotowanie procedury opisującej przebieg procesu realizacji umów barterowych.

 

Potwierdzamy, że Doradcy MDDP zrealizowali ww. prace projektowe w sposób należyty, z zachowaniem najwyższej staranności."

- Renata Bardecka
Dyrektor Finansowy