MDDP doradztwo Business Consulting
Realizacje /

Aktualności

Konferencja Nowoczesne Finanse - 7 czerwca 2018
Kolejna edycja konferencji, podczas której wystąpią nasi eksperci! Więcej

 

Diagnoza przyczyn konfliktów organizacyjnych dla wiodącego producenta FMCG Diagnoza przyczyn konfliktów organizacyjnych
Wiodący producent oraz dystrybutor produktów spożywczych (FMCG)

________________
 

|   SYTUACJA   |
  • Klient zidentyfikował problem związany z nieefektywnością wykorzystania sił sprzedaży w procesy administracyjno-księgowe. Handlowcy oraz KAMowie, zobligowani byli do prowadzenia rozbudowanej dokumentacji związanej z administracyjno-księgową obsługą klientów, wynikającą z wymogów audytu wewnętrznego. Narastał konflikt pomiędzy Działem Finansów (odpowiedzialnym za realizację zaleceń audytora), a Działem Sprzedaży (odpowiedzialnym za realizację wyniku finansowego).

|   PODEJŚCIE   |
  • Przeprowadziliśmy szereg wywiadów z kluczowymi uczestnikami procesów sprzedażowych oraz finansowo-administracyjnych.
  • Przeanalizowaliśmy raporty, dokumenty/formatki/formularze oraz systemy IT
  • Zweryfikowaliśmy uwarunkowania korporacyjne oraz poznaliśmy wzajemne oczekiwania pracowników
  • Stwierdziliśmy, że  wielostopniowa ścieżki akceptacji każdego wydatku promocyjnego oraz brak progów materialności doprowadziła do wysokiego poziomu frustracji pracowników sił sprzedaży. Organizacja odnotowała znacząco obniżone morale oraz niższy efekt finansowy (niższa koncentracja na działaniach o wartości dodanej generującej sprzedaż).

Rezultaty:

Rezultaty współpracy z MDDP Business Consulting

W wyniku przeprowadzonej diagnozy, w dalszym etapie Klient zdecydował uruchomieniu projektu Poprawy Efektywności, który rozpoczął się od zmapowaniu i optymalizacji procesów biznesowych oraz wdrożenia dedykowanych narzędzi IT
 

________________