MDDP doradztwo Business Consulting
Realizacje /

Aktualności

Konferencja Nowoczesne Finanse - 7 czerwca 2018
Kolejna edycja konferencji, podczas której wystąpią nasi eksperci! Więcej

 

Diagnoza barier wzrostu dla wiodącego developera mieszkaniowego Diagnoza barier wzrostu
Wiodący deweloper mieszkaniowy

________________
 

|   SYTUACJA   |
  • Strategia biznesowa zakładała zwiększenie przychodów o min. 50% przy jednoczesnym utrzymaniu poziomu zasobów ludzkich. Dotychczas większość procesów biznesowych realizowana była przy minimalnym wsparciu systemów informatycznych. Klient podjął decyzję o wdrożeniu zintegrowanego, kompleksowego systemu IT wspierającego funkcjonowanie organizacji. Potrzebował jednak niezależnego spojrzenia na jakość procesów realizowanych w organizacji, aby przyszłe narzędzie w optymalny sposób odpowiadało na potrzeby organizacji.

|   PODEJŚCIE   |
  • Przeprowadziliśmy kilkadziesiąt wywiadów z delegowanymi do projektu pracownikami każdego działu w Spółce.
  • Przeanalizowaliśmy proces developerski – od pozyskania działek, poprzez przygotowanie inwestycji, realizację po sprzedaż i obsługę klienta. Zdiagnozowaliśmy również procesy wsparcia – HR, księgowe i administracyjne.
  • Dokonaliśmy oceny stosowanych w Spółce systemów i aplikacji w zakresie wsparcia procesu developerskiego, jak i efektywności księgowej i kontrolingowej, szczególnie istotnej z perspektywy Zarządzających, oczekujących wiarygodnych danych niezbędnych do podejmowania decyzji biznesowych.

Rezultaty:

Rezultaty współpracy z MDDP Business Consulting

Opracowaliśmy matrycę nieefektywności wynikającą z przebiegu procesów, braków w narzędziach IT, zduplikowanych lub zbędnych danych.
 

Rezultaty współpracy z MDDP Business Consulting

Określiliśmy – na potrzeby Zarządu – jakość współpracy pomiędzy działami oraz wskazaliśmy obszary z potencjałem do poprawy.
 

Rezultaty współpracy z MDDP Business Consulting

Dokonaliśmy wraz ze Spółką priorytetyzacji nieefektywności do rozwiązania przed wdrożeniem dedykowanego systemu IT.
 

________________