MDDP doradztwo Business Consulting
Realizacje /

Aktualności

Konferencja Nowoczesne Finanse - 7 czerwca 2018
Kolejna edycja konferencji, podczas której wystąpią nasi eksperci! Więcej

 

Audyt ryzyk oraz opracowanie i wdrożenie systemu kontroli wewnętrznej w zakresie opakowań zwrotnych Audyt ryzyk oraz opracowanie i wdrożenie systemu kontroli
Producent opakowań

________________
 

|   SYTUACJA   |
  • Producent plastikowych pojemników, pudełek, skrzyń i koszy z tworzyw sztucznych.
  • Firma zdiagnozowała problem w zakresie obrotu paletami zwrotnymi Euro. Istota problemu mogła mieć źródło wewnętrzne polegające na nierzetelności pracy pracowników magazynowych oraz zewnętrzne polegające na utracie palet zwrotnych w obrocie z klientami oraz firmami transportowymi.

|   PODEJŚCIE   |
  • Konsultanci MDDP dokonali szczegółowego mapowania procesów wydania i przyjęcia zewnętrznego opakowań zwrotnych oraz dokonali analizy obowiązujących procedur kontroli obrotu opakowaniami zwrotnymi. Przeprowadzili wywiady z kluczowymi pracownikami firmy oraz dokonali analizy dokumentów dotyczących rozliczeń palet zwrotnych w relacji z klientami i firmami transportowymi.
  • Na podstawie zidentyfikowanych ryzyk przez MDDP, pracownicy firmy stwierdzili brak efektywnych procedur kontrolnych ze strony zewnętrznej firmy ochroniarskiej oraz zidentyfikowali nierzetelność pracowników magazynowych. Konsultanci MDDP wskazali dodatkowo potrzebę zmian w zakresie rozliczania palet zwrotnych w relacji z klientami.
  • Na podstawie raportu zidentyfikowanych ryzyk MDDP opracowało procedury kontrolne, które po akceptacji przez Zarząd zostały wdrożone. Konsultanci MDDP opracowali również procedury kontrolne dla nowej firmy ochroniarskiej.

Rezultaty:

Rezultaty współpracy z MDDP Business Consulting

Opracowany szczegółowy raport zidentyfikowanych ryzyk oraz zalecanych kontroli w zakresie obrotu paletami zwrotnymi.
 
 
Rezultaty współpracy z MDDP Business Consulting
Na podstawie raportu zidentyfikowanych ryzyk oraz zalecanych kontroli przeprowadzono projekt wdrożenia procedur kontroli wewnętrznych w zakresie obrotu paletami zwrotnymi.
 

Rezultaty współpracy z MDDP Business Consulting

Opracowanie procedur kontrolnych dla nowej firmy ochroniarskiej.

________________