MDDP doradztwo Business Consulting
Realizacje /

Aktualności

Konferencja Nowoczesne Finanse - 7 czerwca 2018
Kolejna edycja konferencji, podczas której wystąpią nasi eksperci! Więcej
Audyt Operacyjny – kompleksowa analiza firmy produkcyjnej Audyt Operacyjny - analiza firmy produkcyjnej
Producent i dystrybutor pieczywa i ciast

________________
 

|   SYTUACJA   |
 • Właściciele zakładu produkcyjnego zwrócili się do MDDP z prośbą o identyfikację przyczyn nieefektywności oraz przedstawienie pomysłu na reorganizację. Firma w ciągu 10 lat dynamicznie się rozwijała, a perspektywa dalszego rozwoju wymagała istotnej poprawy realizacji wewnętrznych procesów. Samodzielne wysiłki Właścicieli nie przyniosły efektów ze względu na:
 • Emocjonalne zaangażowanie we własną firmę i trudność z nabraniem dystansu do problemów
 • Brak wystarczająco zaangażowanej i sprawnej kadry managerskiej
 • Chaos wewnętrzny spowodowany rozwojem organicznym i brakiem należytych zmian organizacyjnych – „ręczne sterowanie” wszystkimi działaniami
 • Brak informacji zarządczej i operacyjnej – skala operacji przekroczyła poziom umożliwiający sprawne zarządzanie na podstawie intuicji
 • Braki kadrowe i trudność z pozyskaniem wykwalifikowanych pracowników

|   PODEJŚCIE   |
 • Przeprowadziliśmy kilkanaście wywiadów z delegowanymi do projektu kluczowymi pracownikami. Dokonaliśmy krytycznej oceny sposobu zarządzania Spółką, wykorzystywanych narzędzi, zaimplementowanych mechanizmów obsługi działań operacyjnych. Zidentyfikowaliśmy obszary wymagające natychmiastowej poprawy w celu zachowania sprawności operacyjnej firmy, jak i obszary w których niewielka korekta przyniosłaby znacząco poprawę efektywności.

 

Rezultaty:

Rezultaty współpracy z MDDP Business Consulting

Przygotowaliśmy kompleksowy Raport z Audytu Operacyjnego, w którym:

 • wskazaliśmy istniejące bariery wzrostu w organizacji – brak doprecyzowanych zakresów odpowiedzialności, problemy kompetencyjne, nieefektywności w realizowanych zadaniach oraz wykonywanie „działań pozornych”
 • wskazaliśmy obszary z potencjałem do poprawy lub całkowitej reorganizacji
 • zaproponowaliśmy nowy układ struktury organizacyjnej
 • zaproponowaliśmy narzędzia i procesy do wprowadzenia (w obszarze sprzedaży, finansów, logistyki, administracji, HR)
 • dokonaliśmy priorytetyzacji nieefektywności
 • przygotowaliśmy kompleksowy Program Poprawy Efektywności, zawierający Kluczowe Inicjatywy Strategiczne
 
 
Rezultaty współpracy z MDDP Business Consulting
W ramach kolejnego współpracy z Właścicielami nadzorowaliśmy wdrożenie Programu Poprawy Efektywności, w szczególności przygotowaliśmy Inicjatywy Strategiczne dla Kluczowych Managerów oraz przygotowaliśmy założenia do wdrożenia systemu informacji zarządczej.

________________