MDDP doradztwo Business Consulting
Realizacje /

Aktualności

Konferencja Nowoczesne Finanse - 7 czerwca 2018
Kolejna edycja konferencji, podczas której wystąpią nasi eksperci! Więcej

 

Audyt operacyjny obejmujący inwentaryzacje wybranych zapasów LotteWedel | Realizacje MDDP Business Consulting Audyt operacyjny obejmujący inwentaryzacje zapasów
LotteWedel

________________
 

|   SYTUACJA   |
  • E.Wedel to najsilniejsza czekoladowa marka w Polsce. Od września 2010 roku Wedel jest częścią japońskiej Grupy LOTTE, która obecnie działa w różnych dziedzinach biznesu, włączając w to sektor spożywczy, słodyczy, handlu, podróży i turystyki, chemiczny, rynek budowlany oraz finansowy. Przedstawiciele LotteWedel zwrócili się do MDDP Business Consulting z propozycją przeprowadzenia audytu operacyjnego towarów gratisowych i materiałów reklamowych w regionalnych magazynach i w magazynkach samochodowych swoich przedstawicieli.

|   PODEJŚCIE   |
  • MDDP zaangażowało do projektu czterech regionalnych audytorów. Projekt obejmował w fazie planowania analizę danych i wybór próby badawczej, opracowanie standardów dokumentacji audytowej, opracowanie harmonogramu realizacji prac terenowych oraz szkolenie wewnętrzne.
  • W fazie realizacji przeprowadzono audyt pilotażowy, wnioski z audytu posłużyły do potwierdzenia przyjętej metodologii prac, którą zastosowano w audycie głównym.
  • W ramach audytu pilotażowego oraz audytu głównego audytorzy MDDP dokonali spisu towarów gratisowych i materiałów promocyjnych łącznie w 19 magazynach regionalnych partnera logistycznego Lotte Wedel.
  • Audytorzy MDDP, w uzgodnieniu z koordynatorem projektu, wytypowali przedstawicieli handlowych podlegających audytowi oraz przeprowadzili spis magazynków samochodowych dla 25 wskazanych przedstawicieli handlowych.
  • Autorzy dokonali potwierdzenia dostarczenia towarów gratisowych do wybranych 32 sklepów. Opracowano szczegółowy raport z badania.

Rezultaty:

Rezultaty współpracy z MDDP Business Consulting

Audyt w 19 magazynach terenowych
 

Rezultaty współpracy z MDDP Business ConsultingInwentaryzacja magazynków samochodowych u 25 przedstawicieli
 

Rezultaty współpracy z MDDP Business ConsultingWizyta w 32 sklepach, do których dostarczone są towary gratisowe i materiały marketingowe


Rezultaty współpracy z MDDP Business ConsultingRaport z audytu w języku polskim i angielskim prezentujący wyniki kontroli, zidentyfikowane odchylenia oraz rekomendacje

________________