MDDP doradztwo Business Consulting
Realizacje /

Aktualności

Konferencja Nowoczesne Finanse - 7 czerwca 2018
Kolejna edycja konferencji, podczas której wystąpią nasi eksperci! Więcej
Analiza struktury organizacyjnej Grupy w obszarze zarządzania marką, komunikacji, CSR i marketingu Analiza struktury organizacyjnej Grupy
Wiodąca firma z branży poszukiwań, wydobycia i przetwórstwa ropy naftowej

________________
 

|   SYTUACJA   |
  • Spółka publiczna notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Głównym akcjonariuszem przedsiębiorstwa jest Skarb Państwa
  • Grupa była zainteresowana przeprowadzeniem analizy struktury organizacyjnej spółki matki w celu określenie, czy bieżące struktury oraz umiejscowienie w organizacji funkcji zarządzania marką, komunikacji, CSR i marketingu umożliwiają sprawne realizowanie zadań powierzonym tym działom.

|   PODEJŚCIE   |
  • MDDP zrealizowało projekt poprzez analizę struktur organizacyjnych wszystkich funkcji, identyfikację punktów styku pomiędzy poszczególnymi funkcjami oraz określenie zależności, jakie występują w obrębie każdej z funkcji pomiędzy spółką matką, a spółkami córkami funkcjonującymi w grupie kapitałowej.
  • Ponadto przeprowadzono wywiady z wszystkimi kierownikami działów objętych zakresem projektu. procesów w centrali spółki w Gdańsku.
  • Konsultanci określili kluczowe warunki niezbędne do poprawnego realizowania zadań postawionych przed poszczególnymi funkcjami a następnie zweryfikowali, czy warunki te są spełnione.

Rezultaty:

Rezultaty współpracy z MDDP Business Consulting

Konsultanci MDDP przygotowali raport dotyczący aktualnych struktur poszczególnych funkcji, zidentyfikowali mocne oraz słabe strony oraz zaproponowali usprawnienia.
 
 
Rezultaty współpracy z MDDP Business Consulting
Dodatkowo konsultanci MDDP przygotowali analizę porównawczą struktur organizacyjnych wybranych funkcji z wybranymi polskimi spółkami z branży paliwowej, energetycznej i wydobywczej, jak również z dwoma międzynarodowymi koncernami paliwowymi.

________________