MDDP doradztwo Business Consulting
Programy dla biznesu /

Aktualności

Konferencja Nowoczesne Finanse - 7 czerwca 2018
Kolejna edycja konferencji, podczas której wystąpią nasi eksperci! Więcej

_________________


|   Realizacje   |
Realizacja MDDP Business Consulting dla sieci kilkudziesięciu aptek

Analiza efektywności wykorzystania czasu pracy przez personel apteczny

Coraz większa liczba naliczanych nadgodzin wśród zatrudnionego personelu przekonała Klienta, właściciela sieci aptek, do podjęcia współpracy z Konsultantami MDDP Business Consulting w celu analizy wykorzystania czasu pracy. Efektem prac Konsultantów było zwiększenie efektywności aptek oraz dodanie szeregu raportów menedżerskich w programie FlexiReporting. >>

Realizacja MDDP Business Consulting dla jednej z wiodących firm w zakresie benefitów pozapłacowych

Wdrożenie narzędzia do zarządzania kontrolami wewnętrznymi

Zespół MDDP Business Consulting przeprowadził analizę procesów oraz ryzyk, którymi Spółka powinna zarządzać aby uniknąć negatywnych konsekwencji dla działalności operacyjnej. Razem z projektem doradczym MDDP BC przygotowała dedykowane narzędzie informatyczne FlexiControl do zarządzania zdefiniowanymi ryzykami. >>

Realizacja MDDP Business Consulting dla właściciela sieci aptek

Opracowanie modelu raportowania zarządczego z wdrożeniem

Zakres prezentowanych w zestawieniach informacji nie pozwalał na właściwą ocenę rentowności działalności oraz sytuacji majątkowej. Konieczne było, przygotowanie zestawu raportów menedżerskich oraz wdrożenie narzędzi informatycznych pozwalających na regularne, comiesięczne raportowanie wyników finansowych. >>

Optymalizacja procesów biznesowych w firmie odzieżowej

Optymalizacja procesów biznesowych w firmie odzieżowej

Wraz ze wzrostem sprzedaży oraz zatrudnienia, Spółka zdała sobie sprawę z istoty prawidłowej realizacji procesów biznesowych. Konsultanci MDDP Business Consulting zostali poproszeni o wsparcie w zakresie analizy i wskazania możliwych optymalizacji w celu zwiększenia efektywności firmy Klienta. >>