MDDP doradztwo Business Consulting
Realizacje /

Aktualności

Konferencja Nowoczesne Finanse - 7 czerwca 2018
Kolejna edycja konferencji, podczas której wystąpią nasi eksperci! Więcej

 

Opracowanie modelu raportowania zarządczego oraz wdrożenie systemu FlexiReporting Opracowanie modelu raportowania zarządczego
Sieć kilkudziesięciu aptek

________________
 

|   SYTUACJA   |
  • Właściciele zarządzający siecią aptek otrzymywali nieregularnie z działu księgowości zestawienia przedstawiające zagregowane wyniki finansowe aptek oraz prowadzących je spółek.
  • Zakres prezentowanych w zestawieniach informacji nie pozwalał na właściwą ocenę rentowności działalności oraz sytuacji majątkowej.

|   PODEJŚCIE   |
  • Tworząc raporty odeszliśmy od standardowego sposobu prezentacji danych, tj. zgodnego z układem sprawozdania finansowego, jaki wynika z ustawy o rachunkowości. Naszym nadrzędnym celem było przedstawienie informacji finansowej z biznesowego punktu widzenia, co w zamyśle miało wspierać właścicieli w podejmowaniu odpowiednich decyzji. Nasze raporty zostały podzielone na kilka sekcji:

- główne mierniki efektywności („KPI”), obejmujące 4 obszary i 56 KPI,
- wielowymiarowy rachunek wyników i marż przedstawiający 5 kluczowych poziomów rentowności,
- kapitał obrotowy prezentujący dane zagregowane i szczegółowe dla 6 elementów kapitału obrotowego,
- sprawozdanie z wolnych przepływów pieniężnych, rozbudowane o działalność inwestycyjną i finansową,
- bilans.

Wszystkie raporty zostały przedyskutowane z właścicielami oraz kluczowymi menedżerami Spółki podczas kilku dedykowanych warsztatów. Warsztatowa forma pracy pozwalała uczestnikom spotkań na efektywną komunikację i dzielenie się doświadczeniami, uwagami i oczekiwaniami.

  • W systemie odtworzyliśmy model biznesowy Klienta, co pozwoliło na raportowanie danych finansowych za miesiąc, za kwartał oraz narastająco w ujęciu spółki, apteki i miasta. Po wdrożeniu FlexiReporting właściciele oraz kluczowi menedżerowe mogą, tuż po zamknięciu miesiąca, generować automatycznie wszystkie raporty zarządcze na podstawie danych importowanych bezpośrednio z systemu księgowego oraz innych systemów źródłowych.

Rezultaty:

Rezultaty współpracy z MDDP Business Consulting

Nasi konsultanci opracowali propozycje raportów menedżerskich, które w sposób kompleksowy pozwalały na analizę wyników finansowych.

Rezultaty współpracy z MDDP Business Consulting

Przygotowane przez naszych konsultantów raporty menedżerskie zostały zaimplementowane w autorskim narzędziu MDDP Business Consulting – FlexiReporting, które jest oparte na środowisku MS Excel oraz relacyjnych i wielowymiarowych bazach danych.

________________