MDDP doradztwo Business Consulting
Realizacje /

Aktualności

Konferencja Nowoczesne Finanse - 7 czerwca 2018
Kolejna edycja konferencji, podczas której wystąpią nasi eksperci! Więcej

 

Analiza efektywności wykorzystania czasu pracy przez personel apteczny Analiza efektywności wykorzystania czasu pracy
Sieć kilkudziesięciu aptek

________________
 

|   SYTUACJA   |
  • Właściciele zarządzający siecią aptek otrzymywali od kierowników aptek sygnały o rosnącej liczbie nadgodzin, co m.in. powodowało wzrost kosztów wynagrodzeń, negatywnie przekładało się na satysfakcję z wykonywanej pracy oraz mogło, w dłuższej perspektywie, obniżyć jakość obsługi pacjentów. Menedżerowie widzieli potrzebę wprowadzenia zmian w sposobie organizacji pracy w aptekach, w tym w zakresie przygotowywania grafików pracy uwzględniających m.in. natężenie ruchu pacjentów, czy profil danej apteki.
  • Przed podjęciem decyzji, zarząd zdecydował o przeprowadzeniu w grupie kilku największych aptek pogłębionych analiz w zakresie organizacji oraz efektywności pracy personelu aptecznego.

|   PODEJŚCIE   |
  • Podczas pierwszego etapu przygotowaliśmy szczegółowe ankiety czasu pracy obejmujące kilkadziesiąt działań w 7 kluczowych obszarach oraz pozyskaliśmy niezbędne dane ilościowe, które pozwalały zmierzyć produktywność poszczególnych działań. Dodatkowo, konsultanci MDDP odbyli jednodniowe wizyty w aptekach, podczas których obserwowali pracę na każdej zmianie oraz zapoznawali się z systemem pracy oraz wykonywanymi zadaniami przez pracowników aptek.
  • Po wypełnieniu ankiet przez 70 pracowników, przeanalizowaliśmy podział obowiązków pomiędzy stanowiska pracy, czasochłonność wykonywanych działań, produktywność pracowników, a także dokonaliśmy benchmarkingu pomiędzy aptekami.
  • W celu poszerzenia analiz, na drugim etapie projektu przeanalizowaliśmy wielkość sprzedaży realizowaną zarówno przez każdą aptekę, jak i pojedynczego pracownika. Nasze prace uwzględniały m.in. natężenie ruchu w interwałach godzinowych, ilość obsługiwanych recept, obsadę okienek czy też efektywność realizowanej sprzedaży.

Rezultaty:

Rezultaty współpracy z MDDP Business Consulting

Wnioski z naszych analiz zostały omówione z właścicielami oraz kluczowymi menedżerami Spółki. W rezultacie zarząd sieci aptek podjął decyzje m.in. o zmianie organizacji pracy w niektórych obszarach działalności apteki oraz o zatrudnieniu dodatkowego personelu.
 

Rezultaty współpracy z MDDP Business Consulting

Ponadto, MDDP opracowało i zaimplementowało w systemie FlexiReporting szereg dodatkowych raportów menedżerskich, pozwalających m.in. na bieżąco śledzić poziom zatrudnienia w aptece w relacji do ruchu klientów.

________________