MDDP doradztwo Business Consulting
Realizacje /

Aktualności

Konferencja Nowoczesne Finanse - 7 czerwca 2018
Kolejna edycja konferencji, podczas której wystąpią nasi eksperci! Więcej

 

Diagnoza procesów realizowanych w dziale finansowym firmy Klienta Diagnoza procesów realizowanych w dziale finansowym
Wiodący deweloper mieszkaniowy

________________
 

|   SYTUACJA   |
  • Menedżerowie Spółki odpowiedzialni za finanse dostrzegali możliwość optymalizacji działań wykonywanych przez pracowników działu finansowego, głównie poprzez usprawnienie procesu przepływu informacji finansowej oraz zwiększenie stopnia wykorzystania systemów informatycznych.
  • W dziale, pomimo wdrożenia elektronicznego systemu obiegu dokumentów, dominował papierowy obieg dokumentów, co wydłużało proces zamknięcia miesiąca.
  • Systemy IT nie były ze sobą zintegrowane i skutkowało to m.in. wielokrotnym wprowadzaniem tej samej informacji do systemów oraz relatywnie dużą ilością pracy manualnej.

|   PODEJŚCIE   |
  • Podczas pierwszego etapu zdefiniowaliśmy 35 procesów realizowanych w dziale finansowym. Po wstępnej analizie narzędzi IT oraz przeprowadzeniu wywiadów z pracownikami Klienta, opisaliśmy zwięźle procesy koncentrując się głównie na 3 aspektach tj. czasochłonności zadań, stopniu automatyzacji czynności oraz ilość popełnianych błędów. W oparciu o nasze obserwacje i wstępne wnioski, Klient zdecydował się na wykonanie pogłębionej diagnozy 7 kluczowych procesów, które angażowały najwięcej zasobów ludzkich.
  • Na drugim etapie projektu przygotowaliśmy szczegółowe opisy oraz mapy przebiegu głównych procesów. Ponadto oceniliśmy funkcjonalność narzędzi IT oraz możliwość ich integracji. Zidentyfikowaliśmy także powody stosowania papierowego obiegu dokumentów.

Rezultaty:

Rezultaty współpracy z MDDP Business Consulting

W każdym z 7 kluczowych procesów zidentyfikowaliśmy krytyczne etapy (działania), które powodowały iż proces nie przebiegał optymalnie. Dla tych działań nasi konsultanci przygotowali nowe reguły biznesowe, opisy przyszłego przebiegu etapu wraz z rekomendacjami wymaganych zmian.
 

Rezultaty współpracy z MDDP Business Consulting

Opracowaliśmy również dodatkowe wymagania funkcjonalne do systemów informatycznych (integracja i/lub modyfikacja), których wdrożenie było naszym zdaniem kluczowe dla usprawnienia pracy w dziale finansowym.

________________