MDDP doradztwo Business Consulting
Realizacje /

Aktualności

Konferencja Nowoczesne Finanse - 7 czerwca 2018
Kolejna edycja konferencji, podczas której wystąpią nasi eksperci! Więcej

 

Wdrożenie narzędzia do zarządzania kontrolami wewnętrznymi | Realizacja dla wiodącej polskiej firmy w zakresie benefitów pozapłacowych Wdrożenie systemu zarządzania kontrolami wewnętrznymi
Wiodąca polska firma w zakresie benefitów pozapłacowych

________________
 

|   SYTUACJA   |
  • Firma notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych od 2011 roku, posiadająca ok 800 tysięcy użytkowników finalnych w Polsce i za granicą, zauważyła i zgłosiła naszym ekspertom pilną potrzebę usystematyzowania informacji dotyczących ryzyka oraz kontroli w procesach wewnątrz Spółki

|   PODEJŚCIE   |
  • Po przeprowadzeniu dokładnej analizy poszczególnych procesów, oraz oceny potencjalnych ryzyk, zespół MDDP Business Consulting przedstawił dedykowane narzędzie informatyczne ułatwiające zarządzanie zdefiniowanymi ryzykami.
  • Wdrożony system pozwala na gromadzenie kluczowych danych dotyczących zidentyfikowanych ryzyk i kontroli, planów naprawczych oraz odpowiedzialnych za nie pracowników (w podziale na procesy i podprocesy)
  • Dokonaliśmy również poprawy dostępności oraz czytelności i jakości informacji opisujących kontrole w Spółce.

Rezultaty:

Rezultaty współpracy z MDDP Business Consulting

Wdrożenie dedykowanego systemu FlexiControl, pozwalającego na gromadzenie i identyfikację ryzyk, a także przygotowanie nowych kontroli i aktualizację bieżących
 

Rezultaty współpracy z MDDP Business Consulting

Zaproponowane narzędzie pozwala również monitorować postęp prac związanych z wdrożeniem kontroli i planów naprawczych
 

Rezultaty współpracy z MDDP Business Consulting

Korzystanie z FlexiControl umożliwiło także Spółce stały wgląd do realizowanych postępów zgodnych z planem naprawczym i zaproponowanym harmonogramem.

________________