MDDP doradztwo Business Consulting
Realizacje /

Aktualności

Konferencja Nowoczesne Finanse - 7 czerwca 2018
Kolejna edycja konferencji, podczas której wystąpią nasi eksperci! Więcej

 

Realizacja MDDP Business Consulting dla dewelopera realizującego projekty mieszkaniowe i biurowe Analiza struktury organizacyjnej i powiazań kapitałowych
Polski deweloper realizujący projekty mieszkaniowe i biurowe

________________
 

|   SYTUACJA   |
  • Działalność spółki jest skoncentrowana głównie w Polsce, ale spółki z Grupy Kapitałowej działają również w Czarnogórze, Wielkiej Brytanii i we Włoszech.
  • Po okresie przejęć i silnej konsolidacji powstała duża międzynarodowa Grupa Kapitałowa, którą właściciele postanowili wprowadzić na giełdę. W tym celu konieczne było przygotowanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnego z MSSF.
  • W Grupie nie funkcjonował efektywny system sprawozdawczości finansowej obejmujący wszystkie spółki.
  • Brakowało jednolitych polityk rachunkowości stosowanych w całej Grupie. Spółki stosowały różne standardy sprawozdawczości finansowej (MSSF, Ustawa o rachunkowości).

|   PODEJŚCIE   |
  • Konsultanci MDDP Business Consulting przeanalizowali strukturę organizacyjną i powiązania kapitałowe w Grupie oraz dokonali przeglądu biznesowego poszczególnych spółek z Grupy.
  • Prace obejmowały przygotowanie jednolitych polityk rachunkowości dla wszystkich spółek oraz opracowanie narzędzi (Excel + Word) do przygotowywania skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnych z MSSF.
  • W trakcie projektu zidentyfikowano również różnice pomiędzy MSSF a stosowanymi przez spółki zasadami rachunkowości oraz wprowadzono odpowiednie korekty do sprawozdań finansowych.

Rezultaty:

Rezultaty współpracy z MDDP Business Consulting

W wyniku naszych prac zostały przygotowane skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy zgodne z MSSF i uwzględniające pierwsze zastosowanie MSSF.
 
Efekty pracy MDDP Business Consulting dla Klienta

Ponadto dostarczyliśmy narzędzie, które wykorzystane zostało w Grupie do przygotowywania skonsolidowanych sprawozdań finansowych za kolejne okresy.

 

________________